توافقنامه استقرار شرکت سافت سیستم در ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران
 

 

پس از پذیرش شرکت دانش بنیان سافت سسیتم به عنوان واحد فناور فعال از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه سال جاری و استقرار آن، این شرکت به زودی در ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران مستقر خواهد شد.

در پی درخواست شرکت سافت سیستم از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور اختصاص یک فضای بزرگ علمی و پژوهشی جهت استقرار تیم های تحقیق و توسعه و فناوری اطلاعات این شرکت دانش بنیان و با توجه به مستقر بودن این واحدها در شهر کرج، مناسب ترین محل ساختمان ۶ طبقه پردیس البرز دانشگاه تهران واقع در شهر کرج تشخیص داده شد و پیشنهاد اجاره این ساختمان از سوی هیات مدیره شرکت سافت سیستم به ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مطرح شد که پس از مذاکرات و نشست های پیاپی، سرانجام با حمایت و پشتیبانی ریاست محترم دانشگاه تهران و نیز ریاست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در بهمن ماه سال جاری، توافقنامه استقرار این شرکت در ساختمان مزبور مورد تایید قرار گرفت.

در راستای این امر، با واگذاری ۲ طبقه از ۶ طبقه ساختمان ۳۰۰۰ متری پردیس البرز دانشگاه تهران، عملیات استقرار تدریجی این شرکت در حال انجام است و به زودی خاتمه خواهد یافت.