تغییر دیجیتالی در مقابل نصب ERP: انتخاب مناسب برای شما کدام است؟

در حال حاضر، تغییر دیجیتالی یکی از پرطرفدارترین گرایشات در بین سازمان ها می باشد. اما ERP واژه ایست که بدلیل برخی ناکامی های پیش آمده در استقرار در حال از دست دادن طرفدارانش می باشد. با اینحال واقعا تغییر دیجیتالی به چه معناست؟ و چگونه با استقرار یک ERP قدیمی متفاوت می شود؟

تغییر دیجیتالی در مقابل نصب  ERP: نگاه کلی

اگرچه در بیشتر مواقع تفاوت این دو بیشتر بلحاظ نامگذاری و لغوی بررسی می شود اما در حقیقت وجه تمایزهای اندکی بین آن ها وجود دارد. به اختصار می توان گفت، نصب ERP بر جایگزینی سیستم های بک آفیس (back office) متمرکز می باشد. حال آنکه تغییر دیجیتالی بیشتر بر ارزش های کسب و کار موفق از طریق تکنولوژی های جدید خلاقانه که ممکن است بر نرم افزار ERP محدود شود یا نشود متمرکز می باشد.

تفاوت های فنی تغییر دیجیتالی در مقابل نصب ERP:

وقتی صحبت از تکنولوژی می شود، فروشنده های ERP می گویند که تکنولوژی آن ها یک تغییر دیجیتیالی واقعی را حمایت می کند. در واقعیت، سیستم های ERP به آسانی جایگزین عملکردهای سنتی بک آفیس میشود، در حالیکه یک تغییرات دیجیتال واقعی، تنوع زیادی از تکنولوژی را بکار میگیرد که شامل ERP و تغییر شکل مدل کسب و کاری آن ها می شود. این تغییر شامل AI, HCM, CRM، انقلاب صنعتی ۴.۰، اینترنت اشیا و تنوع زیادی از تکنولوژی های دیگر می باشد. اما در نهایت تمام این تغییرات بسته به نوع کسب و کار شما و هدف شما از تغییر سیستمی و فناوری سازمان شما می باشد.

مدیریت فرآیند کسب و کار در تغییر دیجیتالی در مقابل راه اندازی ERP

 استقرارERP معمولا تغییرات اصلی و اساسی را دربرنمیگیرد، حداقل نه در کلام. تغییرات کاملا مشهود و قابل توجه هستند، اما نه به اندازه تغییراتی که در تغییر دیجیتالی صورت میگیرد. در این مورد، عملکرد کسب و کار و مدل کسب و کار تغییر پیدا می کنند که باعث تاثیرات عمیقتری در عملکرد و فرآیندهای کسب و کار دارند. این تغییرات نیازمند توجه و تمرکز بیشتر بر تعریف و مستندسازی بهبود سریع کسب و کار در تغییر دیجیتالی می باشد.

مدیریت تغییر سازمانی در تغییر دیجیتالی درمقابل راه اندازی ERP

مدیریت تغییر سازمانی در راه اندازی ERP معمولا بر آموزش افراد برای درک چگونگی اجرای تراکنش های مشابه در یک سیستم جدید متمرکز می باشد. درمورد تغییر دیجیتالی، بیشتر تمرکز روی کمک به آنها برای تغییر شغلشان بجهت پشتیبانی از مدل جدید کسب و کار می باشد و همچنین بمنظور تجدید فرهنگ سازمانی برای پشتیبانی روش های جدید پیشبرد کسب و کار می باشد. این تغییرات مشخصا نیازمند بهبود استراتژی های مدیریت تغییر سازمانی برای موفق بیشتر نسبت به ERP سنتی می باشد.

ارزش کسب و کار تغییر ات دیجیتالی درمقابل راه اندازی ERP

راه اندازی ERP پتانسیل تحویل یک ROI قوی ، با بازگشت هزینه در مدت زمان کوتاه به شرط اینکه همه چیز خوب پیش رود را دارد. با اینحال، تغییرات دیجیتالی پتانسیل تحویل نمایشی ارزش بیشتری کسب و کار را از طریق افزایش رشد درآمد بالا، رضایت مشتری، و دیگر مزایایی که فرای تاثیرات بدست آمده نرم افزار ERP سنتی بدست می آورد.  

 

مترجم: مریم کفایتی