تاییدیه دانش بنیان صنعتی شرکت سافت سیستم در کارگروه ارزیابی معاونت ریاست جمهوری

 

شرکت دانش بنیان سافت سیستم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با الهام گیری از سند چشم انداز علم و فناوری در افق 1404 و الویت های ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال، موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان صنعتی به مدت 2 سال از اردیبهشت ماه امسال گردید.

اهدافی همچون جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، برخورداری از دانش پیشرفته، توانایی در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی که در سند چشم انداز 20ساله بر آن تاکید شده است، ما را بر آن داشت که با حضوری مستمر و تواناتر از پیش در راستای رسیدن به اهداف داخلی و کشوری قدم برداریم.