شرح خبر
شرکت سافت سیستم کیش در تاریخ 93/06/17 به عنوان شرکت دانش بنیان، تأیید صلاحیت شد.