در تاریخ ۹۶.۰۳.۱۷ تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۴۹ تیم یار “استاندارد” و “ادونس” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از:

 

لیست تغییرات:

 

 ماژول انبار

 

انبار پیش فرض در حواله

اعمال آخرین انبار انتخاب شده به عنوان انبار پیش فرض در سطر

با ویرایش انبار سطر آخر، انبار پیش فرض تغییر کند.

با ویرایش انبارهای سطرهای غیر آخر، انبار پیش فرض تغییر نکند.

 تغییر انبار پیش فرض با حذف سطر به انبار سطر قبل

 

امکان کوتاه شدن زمان عملیات انتقال انبار به انبار

انبار انتخاب شده به عنوان انبار پیش فرض در نظر گرفته می شود، به طوریکه در سطر بعدی در صورتی که کالای انتخاب شده در انبار پیش فرض موجودی داشته باشد، سیستم به صورت خودکار انبار پیش فرض را برای آن سطر در نظر می گیرد

در غیر این صورت ستون انبار خالی می باشد و کاربر می بایست انبار مورد نظر خود را انتخاب نماید

ایجاد انبار پیش فرض در عملیات رسید جدید. پس از انتخاب کالا در هر سطر، سطر بعدی با انبار انتخاب شده پر می شود.
 تشخیص انبار آخرین سطر در صورت حذف یک یا چند سطر
 تشخیص انبار آخرین سطر در صورت ویرایش سطر آخر
 
 
ماژول صرافی
 

اعمال تنظیمات تعیین شده برای نرخ ارز و کارمزد

تنظیماتی که برای نرخ ارز و کارمزد تعیین شده است، هنگام ثبت سفارشات به صورت خودکار روی فیلدهای کارمزد و نرخ اعمال می گردد، به طوری که برای سفارش فروش یک مشتری، کمترین نرخ ارز و کمترین کارمزد؛ و برای سفارش خرید یک مشتری، بیشترین نرخ ارز و کمترین کارمزد اعمال می گردد.
همچنین تغییرات دیگری در این اقدام انجام شده است:

  • اجباری بودن سقف مقدار ارز در تنظیمات نرخ و کارمزد
  • خالی شدن خودکار فیلدهای وابسته به فیلدهای ارز، مشتری و نوع سفارش پس از تغییر آنها
  • نمایش نام رابط مقابل حسابهای رابط در فیلدهای “روش دریافت گیرنده” و “روش پرداخت فرستنده”
امکان انتخاب ارتباط حسابها در تنظیمات روش تحویل در سفارش
هنگام انتخاب حساب برای تنظیمات روش تحویل، در صورتی که حساب شخص/شناور/مراکز و یا پروژه اجباری باشد، ارتباطات حساب مربوط را نیز می توان انتخاب کرد.
در هنگام انتخاب روش پرداخت صرافی در یک سفارش نیز می توان از حساب های موجود در تنظیمات استفاده کرد.
 

امکان فیلتر شدن لیست روش تحویل بر حسب نوع ارز

هنگام نمایش لیست روشهای تحویل، آن روشهایی نمایش داده می شوند که ارز انتخاب شده برای معامله با ارز پایه‌ی حساب آنها یکسان باشد؛ یا ارز پایه حسابها All باشد و یا هیچ حسابی برای آن روش تحویل انتخاب نشده باشد.

 

ماژول گزارش

 

اضافه شدن separator (جداکننده اعداد) به ماژول گزارش
اضافه شدن نام سازمان و تاریخ ساخت گزارش در بالای صفحه گزارش و چاپ آن
در بالای صفجه گزارشات ایجاد شده بهمراه چاپ گزارش، نام سازمان و تاریخ ساخت گزارش موجود نمایش داده می شود
 
 
ماژول مشتری
 
اضافه شدن فیلد “Routing = روتینگ” به “اطلاعات حساب بانکی” در CRM بعد از فیلد سوئیفت
اضافه شدن امکان تایید/لغو تغییرات اطلاعات مشتری
این قابلیت فراهم آورده شده است که کاربر بتواند تغییراتی که مشتری از طریق پورتال روی اطلاعات خود اعمال کرده است را در ماژول مشتری تایید و یا لغو کند.
 
 
ماژول اقدام
 

نمایش پیغام هشدار ترک صفحه (Page Leave Alert) در اضافه کردن و ویرایش اقدام‌ها

بعد از وارد کردن مقدار فیلد‌ها در ویرایش یا ایجاد اقدام و یا اضافه کردن/ویرایش توضیحات، در صورت ریفرش صفحه، پیغام هشدار ترک صفحه به کاربر نمایش داده می‌شود.