در تاریخ 96.03.09 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.48 تیم یار “استاندارد” و “ادونس” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از:

لیست تغییرات:

 

 
ماژول پرسنلی
 

اضافه شدن نمایش تاریخ ایجاد حکم در لیست احکام
در لیست احکام و در بخش انتخاب فیلد‌ها، این امکان فراهم آورده شده است که کاربر بتواند فیلد «تاریخ ایجاد» را نیز انتخاب کند که به موجب آن در لیست احکام، تاریخ ایجاد احکام نمایش داده می‌شود.

قابل ذکر است که در نمایش حکم و در زبانه «تنظیمات»، در بخش «تاریخچه» تاریخ و زمان ایجاد حکم نیز نمایش داده می‌شود.

اضافه شدن امکان ایجاد درخواست تغییر شیفت در قسمت داشبورد
در بخش داشبورد، بعد از انتخاب یکی از پرسنل در فیلد «نام کارمند»، گزینه‌ای با عنوان «درخواست تغییر شیفت» فراهم آورده شده است؛ به واسطه این قابلیت کاربر می‌تواند برای خود یا سایر پرسنل (در‌صورت داشتن دسترسی «درخواست تغییر شیفت»)، یک درخواست تغییر شیفت ایجاد کند.
در‌صورت داشتن دسترسی «تایید درخواست تغییر شیفت» در بخش داشبورد و وجود حداقل یک درخواست که هنوز تایید یا رد نشده، زبانه‌ی «ویرایش شیفت» به کاربر نمایش داده می‌شود. در همین بخش کاربر می‌تواند درخواست تغییر شیفت مورد نظر را تایید و یا رد کند.
 
ماژول اقدام
 

اضافه شدن بخش تاریخچه در ویرایش جریان کار

هنگام ویرایش جریان‌های کاری رده و بین رده‌ای، در قسمت تاریخچه‌ای که اضافه شده است تمامی تغییرات جریان کار ثبت و نمایش داده می‌شود. این تغییرات شامل افزودن جریان کار، افزودن مرحله، تغییرات روی هر مرحله از جریان کار، ایجاد توکن، تغییر نوع همزمانی و غیره می‌شود.

 

 

ماژول صرافی

 

ایجاد بخش تنظیمات نرخ ارز در تنظیمات سفارشات

در بخش تنظیمات سفارشات، زبانه ای برای تنظیمات مربوط به نرخ ارز اضافه شده است که با انتخاب هر ارز می توان مشتری یا مشتریانی به صورت فردی یا گروهی برای هر ارز تعیین نمود. همچنین می توان کف مقادیر ارز یا سقف آنها (حداقل یا حداکثر تعداد ارز) را به ازای هر ارز و مشتریان مربوطه آن به همراه نرخ ارز، مشخص نمود. لازم به توضیح است که نرخ ارز می تواند شامل مقادیر مثبت و منفی باشد.

 

ایجاد بخش تنظیمات کارمزد در تنظیمات سفارشات

در بخش تنظیمات سفارشات، زبانه ای برای تنظیمات کارمزد اضافه شده است که با انتخاب هر ارز می توان مشتری یا مشتریانی به صورت فردی یا گروهی برای هر ارز تعیین نمود. همچنین می توان کف مقادیر کارمزد یا سقف آنها (حداقل یا حداکثر مقدار کارمزد) را به ازای هر ارز و مشتریان مربوطه آن به همراه نوع مقدار کارمزد (تعداد ارز، مبلغ و درصد)، مشخص نمود.

 

اعمال برخی تغییرات در بخش سفارشات

  • نمایش شماره حساب مقابل نام حساب در فیلدهای روش پرداخت و دریافت
  • برداشته شدن تأییدهای صرافی پس از ویرایش هر قسمت (بخش ارز مورد معامله و بخش تسویه ریالی) علاوه بر برداشته شدن امضای سفارش
  • نمایش هشداری مبنی بر برداشته شدن امضا و تأییدها هنگام ویرایش سفارش
  • عدم نمایش اعلان برای امضاکنندگان پس از امضای یکی از آنها
  • ایجاد لینک روی نام مشتری در ستون “نام مشتری” در تب کامل برای هدایت به صفحه مشتری مربوطه در ماژول CRM
  • ایجاد آیکون برای سفارشات در لیست سفارشات در تمامی تب ها و لینک آن به هر سفارش

ماژول گزارش

 

اضافه شدن متادیتاها در نمایش اطلاعات هر گزارش

در هر رده از گزارشات، مقابل نام هر گزارش ستون های ایجاد کننده گزارش، تاریخ ایجاد گزارش، تاریخ ویرایش گزارش و نام ویرایش کننده اضافه شده است.

گزارشات ایجاد شده:

  • گزارش سرمایه انبار به تفکیک انبار
  • گزارش سرمایه انبار به تفکیک هه انبارها

ماژول فروش

 

اضافه شدن قابلیت سرچ در لیست قیمت محصولات
به دلیل زیاد بودن تنظیمات در لیست قیمت برای مشتریان، تغییر فی برای یک کالا از لیست مشکل بود با انجام این قابلیت با جستجوی کالا در لیست قیمت می توان قیمت را تغییر داد.
در صورتیکه بیش از یک مورد تنظیمات قیمت برای یک کالا وجود داشته باشد می توان همگی را یکجا تغییر داد.