در تاریخ 95.11.12 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.42 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از :

 

لیست تغییرات:

ماژول انبار

 

رسید ابتدای دوره
قبل از ایجاد این قابلیت، هنگام ثبت کالای جدید، امکان ثبت موجودی اولیه وجود داشت
پس از ایجاد این قابلیت ، می توان کالاهای مختلف را در یک انبار ثبت کرد
زین پس برای تعریف موجودی اولیه برای کالا ، می توانید برای کالای مورد نظر رسید ابتدای دوره ثبت نمایید
توجه داشته باشید که این رسید ، در اسناد حسابداری ثبت نمی شود
 
ماژول اموال
 
لیست ورود دارایی از انبار
ویو ورود دارایی از انبار
 
ماژول پروژه
 
ایجاد تولبار “لینک” در لیست پروژه ها
عدم اجباری شدن وارد کردن مدت زمان هر مرحله در استیج
 
ماژول فروش
 
عدم عملکرد بازه زمانی در تنظیمات دوره
با توجه به تنظیمات تعریف دوره و هدایا و جوایز می توان به یک یا چند مشتری از یک مرکز فروش تخفیف در فاکتور فروش اعمال کرد. 
نمایش درخواست چک در فاکتور ها

قبل از انجام این اقدام هنگام ایجاد چک و وصل به درخواست یا فاکتور میتوان پرداخت کننده ای انتخاب کرد که ربطی به فاکتور های فروش ندارد. با این روش چکی وصل به فاکتور میشد که مشتری فاکتور بستانکار نشده و پرداخت کننده ای بستانکار میشد که غیر مشتری فاکتور است. عملا تسویه به ازای فاکتور صورت نگرفته ولی چک وصل به فاکتور بود.

عدم کنترل دسترسی مراکز فروش با توجه به تنظیمات مراکز فروش

قبل از این  اگر کاربری با توجه به تنظیمات مرکز فروش به مرکز فروشی دسترسی نداشت ، فرم های مربوط به مرکز فروشی که به آن دسترسی نداشت ، را می دید، همچنین در این حالت می توانست  با استفاده از کلید ویرایش نسبت به تغییر مرکز فروش اقدام و سپس فرم را ذخیره نماید.بعد از ایجاد این قابلیت  هر کاربر تنها مراکز فروش و فرم های مربوطه به مراکز فروشی را ببیند که به آن دسترسی دارد ( در لیست پرسنل فروش آن قرار دارد). در واقع لیست تمامی فرم های فروش بر اساس مراکز فروش جدا شده است.

محدود کردن صندوق در تسویه نقدی فاکتور فروش بر اساس دسترسی ست شده در حسابداری
با انجام این قابلیت فقط کاربرانی که در حسابداری به عنوان کاربر اختصاص داده شده یک صندوق انتخاب شده اند در فاکتور فروش اجازه انتخاب آن صندوق را برای تسویه نقدی دارند.
عدم امکان ویرایش کالاهای تکراری FIFO در برگشت از فروش
پس از ایجاد این قابلیت ، امکان ویرایش کالاهای فایفو در فاکتور برگشت از فروش وجود ندارد
 
ماژول خرید
 

دابنامیک شدن استابل مقادیر در پرینت ها

پس از ایجاد این قابلیت ، امکان Resize کردن ستون های نمایش داده شده در ویو چاپ وجود دارد

 

ماژول نظرسنجی

 

ذخیره جمع بارم سوال ها و جمع وزن کل در آزمون و ارزیابی
جمع بارم سوال ها در آزمون/الگوی آزمون و جمع وزن کل در ارزیابی/الگوی ارزیابی در دیتابیس ذخیره می شود و در محاسبه فرمول نمایش نتایج از آن استفاده می شود.
 
ماژول حسابداری
 
امکان انتقال اطلاعات از سازمانی به سازمان دیگر در حالت انتخابی
ایجاد امکان انتقال اطلاعات دسته چکها، چکها، نقدها و اسناد به طور انتخابی و موردی در بازه زمانی مورد نظر کاربر.
امکان انتخاب صندوق از میان صندوق های دارای دسترسی در ایجاد نقد
امکانی فراهم شده است که در قست انتخاب حساب بانک برای نقد، صندوق هایی را که کاربر برروی آن ها دسترسی اضافه کردن سند دارد، نمایش می دهد.
کاربر می تواند از میان صندوق های نمایش داده شده در لیست، یک مورد را انتخاب کند.

اضافه شدن بررسی حساب شخص اجباری در درخواست‌ها و فاکتور‌ها

– زمان ایجاد و ویرایش درخواست‌ها در صورتی فاکتورها در فیلد فاکتور نمایش داده می شوند که مشتری/تامین‌کننده موجود در فاکتور خرید/فروش با پرداخت‌کننده/دریافت‌کننده انتخاب شده برای مورد درخواست یکسان باشد. (حساب انتخابی برای پرداخت‌کننده/دریافت‌کننده باید از نوع شخص اجباری باشد و اشخاص نیز به آن حساب متصل شده باشند)

– زمان ایجاد و ویرایش چک‌های دریافتنی/پرداختنی در خزانه‌داری، در صورتی فاکتورها در فیلد فاکتور نمایش داده می شود که مشتری/تامین‌کننده موجود در فاکتور خرید/فروش با پرداخت‌کننده/دریافت‌کننده انتخاب شده یکسان باشد. (حساب انتخابی برای پرداخت‌کننده / دریافت‌کننده باید از نوع شخص اجباری باشد و اشخاص نیز به آن حساب متصل شده باشند)
– زمان ایجاد نقد دریافتنی در خزانه‌داری، در صورتی فاکتور در فیلد فاکتور نمایش داده می شود که مشتری/ تامین‌کننده موجود در فاکتور خرید/فروش با پرداخت‌کننده/دریافت‌کننده انتخاب شده یکسان باشد. (حساب انتخابی برای پرداخت‌کننده / دریافت‌کننده باید از نوع شخص اجباری باشد و اشخاص نیز به آن حساب متصل شده باشند)
اضافه شدن چک های ایجاد شده از سمت ماژول های دیگر در اختتامیه و افتتاخیه خزانه داری
در حال حاضر چک هایی که از سمت ماژول های دیگر در خزانه داری ایجاد می شوند، در اسناد مکانیزه افتتاحیه و اختتامیه دخالت داده می شوند.