در تاریخ 95.09.11 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.39 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از :    
 
 
لیست تغییرات
 


ماژول حسابداری

امکان ایجاد ثبت سند به ازای هر تراکنش
در قسمت تنظیمات صدور خودکار اسناد، گزینه ای با نام “سند برای تراکنش های هر ماژول” اضافه شده است.
با انتخاب این گزینه به ازای هر تراکنش و عملیات ایجاد شده در ماژول های مختلف مانند چک، فاکتور خرید، فروش و … یک سند حسابداری مجزا ایجاد می شود.
با ویرایش عملیات مربوطه نیز تمامی تغییرات در همان سند اعمال می شود.

نام اسناد ایجاد شده نیز به نام و شماره عملیات مربوطه ایجاد می شود.
اضافه شدن چند مورد از “قوانین اسناد” به اسناد خودکار ایجاد شده
قوانین زیر در هنگام ایجاد سند خودکار از ماژول های مختلف بررسی می شود :

شماره سند متوالی ثبت شود
جای خالی شماره سند قابل استفاده است
شماره سند تکراری ثبت نشود
تاریخ آینده ثبت شود
تاریخ متوالی ثبت شود
اضافه شدن چند مورد از “قوانین اسناد” در بازگردانی اسناد حذف شده
قوانین زیر در هنگام بازگردانی اسناد حذف شده بررسی می شوند :
شماره سند تکراری ثبت نشود
شماره سند متوالی ثبت شود
جای خالی شماره سند قابل استفاده است
تاریخ آینده ثبت شود
تاریخ متوالی ثبت شود
همچنین امکان ویرایش اسناد حذف شده نیز برداشته شده است.
تغییرات مربوط به تغییر وضعیت چک های پرداختنی به حالت برگشتی
در تنطیمات حسابداری ، حسابی برای اسناد برگشتی چک های پرداختنی اضافه شده است که هنگام برگشت زدن چک از این حساب استفاده میشود.
در صورتی که برای قسمت تنظیمات حساب برگشتی حسابی انتخاب نشده باشد، و یا حساب انتخاب شده حالتی به غیر از عادی و یا شخص اجباری داشته باشد امکان برگشت زدن چک ها وجود نخواهد داشت و به کاربر پیغام داده می شود.
حساب تنظیم شده می تواند عادی و یا شخص اجباری باشد.
در صورتی که حساب تنظیم شده شخص اجباری باشد و اشخاصی به آن حساب ارتباط داده شده باشد، هنگام برگشت زدن چک فیلدی برای انتخاب اشخاص نمایان می شود که باید شخص موردنظر انتخاب شده و سپس تغییر وضعیت انجام شود.
امکان ویرایش شخص، قبل از تغییر وضعیت به حالت برگشت شده فراهم شده است.
امکان تغییر وضعیت از حالت برگشت شده به ابطال شده نیز حذف گردید.
امکان برگشت زدن چک در حالت پاس شده حذف گردیده است.
و چک در حالت پاس شده فقط میتواند به وضعیت قبل برگردانده شود.
ثبت سند شدن چک های عودت شده در خزانه داری
تغییر وضعیت ازحالت برگشت شده به عودت شده اضافه شده است.
و به دلیل اینکه هنگام تغییر وضعیت ار برگشت شده به ابطال شده سند حسابداری خورده نمی شود و حساب اسناد برگشتی نا تراز می ماند حالت تغییر وضعیت از برگشت شده به ابطال شده حذف شد.
در حال حاضر با تغییر وضعیت از برگشت شده به عودت شده، پاس نشده به عودت شده ثبت سند حسابداری انجام می شود.
با انتخاب بازگشت به وضعیت قبل در هرکدام از دو حالت بالا نیز برای تغییر وضعیت رکورد حسابداری ایحاد می شود.
ایجاد ثبت سند به ازای تراکنش های هم نوع هر ماژول
در قسمت تنظیمات صدور خودکار اسناد، گزینه ای با نام “سند برای تراکنش های هم نوع هر ماژول” اضافه شده است.
در این حالت تمام تراکنش های هم نوع در یک سند حسابداری ثبت میشود یعنی فاکتور های فروش در یک سند ، فاکتور های خرید در یک سند و …
این تنظیمات با “تنظیمات هر کاربر یک سند ” می تواند ترکیب شود.
نام اسناد ایجاد شده نیز به نام عملیات مربوطه ایجاد می شود.
**توجه شود تنظیمات امضا هم باید در نظر گرفته شود که ممکن است برای هر وضعیت نیز یک سند داشته باشیم.
نمایش تولتیپ برای ایجاد اشخاص در حسابداری
به علت شناسایی نام های یکسان در هنگام ایجاد شخص جدید (در حالت مشتری اجباری/پرونده اجباری) با نگه داشتن نشانگر ماوس برروی نام افراد، شماره موبایل، کدملی و پست الکترونیک آنها نمایش داده می شود.


ماژول نظرسنجی

 

نمایش پروفایل شرکت کنندگان در کمبوباکس در نمایش نظرسنجی
در صورت ارتباط دادن اشخاص در قسمت ارتباط های کاربر موردنظر در ماژول پروفایل، کاربر می تواند به جای کاربران دیگر نیز در نظرسنجی شرکت کند.

ماژول اسناد

اضافه شدن تولبار حذف به الگوهای چاپ ایجاد شده
امکان حذف الگوهای چاپ از طریق آیکون حذف در تولبار فراهم شده است.

اضافه شدن قابلیت ECE به ماژول اسناد
گزینه ای به نام ECE به تب اطلاعات هر صندوق پستی در ماژول ایمیل اضافه شده است که با فعال کردن آن می توان صندوق پستی مربوطه را در هنگام ایجاد ایمیل ECE انتخاب کرد.
با انتخاب شدن گزینه ECE سه فیلتر ECE به قسمت های ورودی، فرستاده شده و خروجی اضافه می شود که ایمیل های ECE در بخش مربوطه نمایش داده می شوند.
در ماژول اسناد،در تولبار فایل هایی که با فرمت jpg/GIF/tiff/PNG و فایل اصلی هستند، ابزاری به نام “ارسال با ECE (ایمیل)” اضافه شده است که با کلیک برروی آن پنجره ایمیل جدید باز می شود که در آن گیرنده، فرستنده،
موضوع، محتوا، نوع (نامه ECE)، اضافه شدن پیوست های سند (منگنه) و اسناد مرتبط با سند (لینک) را می توان تعیین کرد.
توجه شود که کاربر برای دیدن آیکون ECE باید روی آن فایل دسترسی دیدن و یا دسترسی های معادل داشته باشد.
فایل های منگنه شده قابل ارسال نیستند، و جهت ارسال انها باید فایل اصلیشان ارسال شود
اما فایل های منگنه می توانند به هر فرمتی ارسال شوند.
فایل ECE ارسال شده می تواند شامل موارد زیر می باشد  :
نمایش مشخصات فایل های پیوست شده / نمایش مشخصات فایل های لینک شده (+ نوع ارتباط، شماره نامه، تاریخ نامه)/ شماره نامه / امنیت + شناسه آن / اولویت + شناسه آن /تاریخ نامه با فرمت تعیین شده / نمایش موضوع نامه

فیلد مولف در صندوق انتخابی بعنوان فرستنده نامه و آدرس ایمیل آن بعنوان کد فرستنده درنظرگرفته شده است

اولین آدرس انتخابی در فیلد گیرنده ایمیل بعنوان “گیرنده” نامه و موارد بعدی بعنوان “سایر گیرندگان” در نظر گرفته شده و آدرس ایمیل بعنوان کد در نظر گرفته شده و در صورتی که آدرس انتخابی در ماژول پروفایل موجود باشد فیلد نام نیز مقدار دهی میشود/ مواردی که در گیرندگان قرارمیگیرند بعنوان گیرندگان اصل نامه و مواردی که در کپی(CC) قرار میگیرند بعنوان رونوشت گیرندگان تلقی می شوند.

ماژول پرسنلی


نمایش ستاره در کنار فیلدهای اجباری پرسنل جدید
هنگام ایجاد پرونده جدید، فیلدهایی که اجباری می باشند با ستاره قرمز رنگ مشخص شده اند.

ماژول سازمان

مرحله دوم پیاده سازی پیش نیازهای لازم برای پرمیشن روی سمت
در این مرحله سمت های تعریف شده را که لازم است رویشان پرمیشن ست شود، می توانید با زدن لینک افزودن گروه در پروفایل به عنوان یک گروه در پروفایل اضافه نمایید.
همچنین سمت های جدیدی که تعریف می شوند نیز به عنوان گروه در پروفایل اضافه می گردند.
لازم به ذکر است در مرحله اول تعریف سمت از پرسنلی به سازمان منتقل شده بود.

 

ماژول صرافی

امکان ویرایش فیلد تخفیف و مشخصات حواله پس از ویرایش فاکتور

در فاکتورهای حواله صرافی، پس از ویرایش فاکتور امکان ویرایش مشخصات حواله و تخفیف فراهم شده است.
در فاکتور های نقدی نیز پس از ویرایش فاکتور امکان ویرایش تخفیف فراهم شده است.

ماژول فروش
 
استفاده از attribute در پورسانت
با استفاده از این قابلیت، ثبت کالاهای دارای ویژگی در تنظیمات پورسانت امکان پذیر می باشد.
پس از ثبت این تنظیمات ، در صورت ثبت فاکتور فروش به ازای کالای دارای ویژگی، در صورتی که کالای مورد نظر دارای شرایط موجود در تنظیمات مربوط به پورسانت باشد، پس از ذخیره فاکتور، به ازای آن فاکتور در سند حسابداری مربوطه ، پورسانت ثبت می گردد.
نکته : در تنظیمات پورسانت، دو نوع پورسانت کالا و به ازای مبلغ خالص فاکتور وجود دارد.
در صورتی که در تنظیمات مربوط به پورسانت برای یک عامل فروش، موارد مشتری،دوره تکرار،کف فروش و سقف فروش انتخاب شود، هنگام ثبت فاکتور در صورتی که مبلغ خالص فاکتور شامل آن تنظیمات (تنظیمات پورسانت) باشد، به صورت خودکار برای آن فاکتور و عامل فروش پورسانت در نظر ثبت می گردد.
نکته : مقدار پورسانت به دو صورت عدد و درصدی (درصدی از مبلغ خالص فاکتور) ثبت می گردد.
توجه داشته باشید که هنگام ثبت تنظیمات فاکتور حتما می بایست نوع پورسانت را انتخاب نمایید.
نکته 2 : در صورتی که نوع پورسانت کالا انتخاب شود ، پس از کلیک روی ستون مربوط به کالا، در کنار کالای دارای ویژگی آیکون ذره بین نمایش می دهدکه پس از کلیک روی آن آیکون، لیست تمامی ویژگی های کالای مورد نظر را نمایش می دهد.

استفاده از attribute در لیست قیمت
با استفاده از این قابلیت، ثبت تنظیمات مربوط به لیست قیمت به ازای  کالای دارای ویژگی امکان پذیر می باشد.
تعریف لیست قیمت برای کالای دارای ویژگی همانند تعریف لیست قیمت برای کالای بدون ویژگی می باشد.
بدین صورت که به قسمت تنظیمات تب عملیات رفته و لیست قیمت خود را تعریف می نمایید.
در صورتی که در لیست قیمت برای یک کالای دارای ویژگی  ، چند سطر با مشخصات مشابه (مشتری، دوره، از مقدار، تا مقدار و . . .) و قیمت متفاوت داشته باشد، هنگام اضافه کردن کالای مربوطه در فاکتور فروش، قیمت ثبت شده در آخرین سطر مربوط به لیست قیمت را نمایش می دهد.
نکته : هنگام انتخاب کالای دارای ویژگی در تنظیمات لیست قیمت ، پس از کلیک روی ستون مربوط به کالا، در کنار کالای دارای ویژگی آیکون ذره بین نمایش می دهدکه پس از کلیک روی آن آیکون، لیست تمامی ویژگی های کالای مورد نظر را نمایش می دهد.

تنظیمات سهمیه بندی در عملیات فروش
تعریف سهمیه بندی در ماژول فروش :
این قابلیت به کاربر امکان می دهد تا بتواند هنگام ثبت فاکتور فروش، تعیین نماید که به ازای عامل فروش و مشتری چه مقدار از یک کالا فروخته شود.
 “در حال حاضر فقط تنظیمات مربوط به سهمیه بندی در عملیات فروش انجام شده است”
امکان ایجاد،باطل کردن،بازگرداندن و حذف سفارش فروش در صفحه نمایش جزییات سفارش فروش

پس از ایجاد این قابلیت ،امکان ایجاد،باطل کردن،بازگرداندن و حذف سفارش فروش در صفحه نمایش جزییات یک سفارش فروش امکان پذیر است.
دسته بندی ماکروهای قرارداد و نمایش تولتیپ و اضافه شدن مشخصات فروشنده (سازمان)

پس از ایجاد این قابلیت ،مشخصات فروشند ه نیز به لیست ماکرو ها اضافه گردید.
و در حال حاضر دسته بندی ماکروها به صورت زیر می باشد :

  • مشخصات مشتری (خریدار)
  • مشخصات سازمان (فروشنده)
  • اطلاعات فاکتور

ماژول خرید

 

استفاده از attribute در خرید
با استفاده ار این قابلیت، ثبت درخواست خرید،فاکتور خرید و فاکتور برگشت از خرید به ازای کالای دارای ویژگی امکان پذیر می باشد
نکته : هنگام انتخاب کالای دارای ویژگی ، پس از کلیک روی ستون مربوط به کالا، در کنار کالای دارای ویژگی آیکون ذره بین نمایش می دهدکه پس از کلیک روی آن آیکون، لیست تمامی ویژگی های کالای مورد نظر را نمایش می دهد
تغییر جیسون لنگویج تمامی فیلدهای پرونده مشتری

پس از ایجاد این قابلیت، امکان تغییر ترجمه لنگوئیج های تعریف شده برای ماژول مشتری امکان پذیر می باشد

این قابلیت به کاربر این امکان را می دهد تا برای هریک از لنگوئیج های  تعریف شده در ماژول مشتری، متن های دلخواه ثبت نماید

این امکان برای تمامی فیلدهای موجود در صفحات زیر وجود دارد :

  • ویوی مشتری
  • ویرایش مشتری
  • ایندکس کشتری
  • تنظیمات
  • گزارش گیری
  • EXPORT


ماژول گزارش

 

ارائه نسخه 1 ماژول گزارش

با استفاده از این ماژول می توانید انواع گزارشات موردنیاز خود را بسازید با این پیش فرض که به ساختار دیتابیس ماژول ها و مفاهیم SQL آشنایی دارید.

در نسخه های آتی امکان استفاده از انواع join، گزارشاتی که نیاز به توابع بازگشتی دارند (مانند تراز آزمایشی حسابداری) و امکان فرمول دهی به فیلدها فراهم خواهد بود.

در نسخه ایجاد شده قابلیت هایی از قبیل ایجاد کنترل گزارش ساز / استایل دهی به صفحات / ایجاد لفت و پرمیشن روی رده / تحقیق و توسعه و تست و بررسی ساختار دیتابیس / پرینت / اکسل / نمودار و ویجت اضافه شده است.

 
ماژول انبار
 

نمایش نام کالا و ویژگی در لیست همه عملیات ها، ساختار محصول و سفارش تولید

نمایش لیست انبارها علاوه بر گروه انبار در انبار پیش فرض
می توان هم انبارهای در سطح گروه و هم انبارهای سطح آخر را انتخاب نمود.

فریز عملیات بر اساس دوره انبارگردانی و انبار
هنگامی که بازه زمانی خاصی برای یک دوره انبارگردانی تعیین می شود و در تنظیمات انبارگردانی، انبار مورد نظرما با استفاده از مشخصات آن دوره، انبارگردانی اش انجام شود، هیچ عملیاتی(ایجاد، ویرایش، حذف و بازگردانی)
در انبار موردنظر طی بازه ی تعیین شده ممکن نیست.

تعریف تنطیمات انبارگردانی
قوانین شمارش و میزان اختلاف مجاز در شمارش و کاردکس و دیگر تنظیمات در این تب انجام میشود.

ماژول پیامک

افزودن مشتری به ویو پیامک
امکان لینک مشتریان به ویو پیامک اضافه شد.