در تاریخ 95.09.16 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.39 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از :   
 
لیست تغییرات:
 
 
 
ماژول حسابداری
 
اضافه شدن گزینه صدور سند تجمیع در سال مالی
گزینه ای با نام صدور سند تجمیع در قسمت تنظیم سال مالی ماژول حسابداری اضافه شده است.
در صورتی می توان این گزینه را فعال کرد که به برای سال مالی موردنظر سندی ایجاد نشده باشد. با انتخاب این گزینه تمامی رکوردهای حسابداری در آن سال مالی به ازای فاکتور به صورت تجمیع ثبت می شود.

صدور سند حسابداری فاکتور بصورت تجمیعی
در صورت فعال بودن گزینه “صدور سند تجمیع” تمامی رکوردهای مشابه در فاکتور های ایجاد شده از ماژول های مختلف به شکل تجمیع ثبت می شود.

در این حالت رکورد های مربوط به یک تراکنش که حساب ، شخص ، شناور ، مرکز و پروژه و ارز آنها  یکی باشد با هم تجمیع میشوند.(رکورد های بدهکار با هم و رکورد های بستانکار با هم )
در چک ها و نقد ها و رکورد های چک و نقد مربوط به فاکتور ها ، تجمیعی صورت نمیگرد زیرا هر برگ چک یک تراکنش محسوب میشود .
تغییرات ایجاد شده در چاپ و اکسل اسناد نیز اعمال شده است.
برای تغییرات تجمیع اسناد نیاز به تغییر گزارشات اسناد ، دفتر حساب ، کل / معین نیز می باشد که در دو هفته آتی ارائه خواهد شد.
اعمال تغییرات صدور سند تجمیع در گزارش اسناد
تغییرات صدور سند تجمیع در تمام حالات فرمت گزارش و تمام حالات نوع چاپ اعمال شده است.ماژول اسناد

امکان ثبت نامه های ورودی ECE
گزینه ای به نام ثبت نامه وارده به فیلتر ECE در قسمت نامه های ورودی اضافه شده است که با کلیک برروی این گزینه پنجره ای همانند ایجاد فایل جدید در اسناد نمایش داده شده و فایل هایی که به شکل ECE اضافه شده اند

به قسمت فایل های ضمیمه شده اضافه می شوند.
به منظور ثبت نامه وارده نیاز به انتخاب دبیرخانه موردنظر می باشد.
فیلدهای شماره نامه، تاریخ نامه، اولویت و امنیت نیز در صورت پر بودن ار سمت مبدا، در فایل های مربوطه نمایش داده می شود.
در فیلد توضیحات فایل اصلی در پیش نمایش اطلاعات نامه، اطلاعاتی مانند ارسال کننده نامه /مشخصات نامه های مرتبط (شماره نامه/نوع ارتباط/تاریخ نامه) نیز نمایش داده می شود.
امکان اضافه، حذف، ویرایش نام و ویرایش توضیحات فایل های ضمیمه شده نیز در قسمت پیش نمایش وجود دارد.
امکان نسخه گذاری برای فایل های ECE وجود ندارد اما می توان فایل های ECE را جایگزین کرد.
فایل هایی که در فیلترهای ECE ماژول ایمیل وجود دارند، دیگر در قسمت ورودی، فرستاده شده و خروجی نمایش داده نمی شوند.
در صورتی که در فرمت فایل، کدبندی و یا پروتکل و نسخه پشتیبانی شده معتبر نباشد امکان ثبت نامه ورودی وجود نخواهد داشت و به کاربر پیغام داده می شود.
توجه شود بعلت پشتیبانی از فایل های استاندارد، امکان ثبت فایل هایی که با فرمت تیم یار (tyhtm) ایجاد شده اند وجود نخواهد داشت.
اضافه کردن فیلدهای مطلعین و امضا کنندگان و امکان ایجاد سریع مشتری در فایلهای متنی
امکان اضافه کردن کاربران به فیلد مطلعین و امضا کنندگان در ایجاد و ویرایش فایل های متنی فراهم شده است.
قابلیت ایجاد و ویرایش سریع مشتری نیز در هنگام ایجاد و ویرایش فایلهای متنی فراهم شده است.


ماژول پرسنلی

امکان تغییر لنگوییج در پرسنلی – پرونده و لیست پرونده
پس از ایجاد این قابلیت، امکان تغییر ترجمه لنگوئیج های تعریف شده برای ماژول پرسنلی امکان پذیر می باشد
این قابلیت به کاربر این امکان را می دهد تا برای هریک از لنگوئیج های تعریف شده در ماژول پرسنلی، متن های دلخواه ثبت نماید.
این امکان برای قسمت های ایجاد پرونده و لیست پرونده ها فراهم شده است.


ماژول سازمان

امکان تغییر لنگویج و نمایش در سازمان
پس از ایجاد این قابلیت، امکان تغییر ترجمه لنگوئیج های تعریف شده برای ماژول سازمان امکان پذیر می باشد.
این قابلیت به کاربر این امکان را می دهد تا برای هریک از لنگوئیج های  تعریف شده در ماژول سازمان، متن های دلخواه ثبت نماید.
این امکان برای تمامی قسمت های ماژول سازمان پیاده سازی شده است.


ماژول انبار

 

ایجاد کومبوباکس روش قیمت گذاری روی شناسنامه گروه کالا / کالا
روش قیمت گذاری میانگین وزنی برای کالاهای قدیمی ست شده و برای کالاهای جدید روش محاسبه قیمت میانگین وزنی قابل انتخاب می باشد.
در آینده روش قیمت گذاری FIFO اضافه خواهد شد.

تعریف تگ های انبارگردانی

ورژن اول تگ های انبارگردانی تحویل داده شد.
در این ورژن از تنطیماتی که به صورت زیر تعریف شود میتوان استفاده کرد.

  1. اگر انبارگردانی یک شمارشی باشد و برای شمارش اول کالا انتخاب شده باشد و یا همه­ ی کالاها انتخاب شده باشد
  2. اگر انبارگردانی دو شمارشی باشد و برای شمارش اول کالا انتخاب شده باشد و یا همه­ ی کالاها انتخاب شده باشد و برای شمارش دوم کالا انتخاب شده باشد و یا همه­ ی کالاها انتخاب شده باشد
  3. اگر انبارگردانی سه شمارشی باشد و برای شمارش اول کالا انتخاب شده باشد و یا همه­ ی کالاها انتخاب شده باشد و برای شمارش دوم کالا انتخاب شده باشد و یا همه­ ی کالاها انتخاب شده باشد و برای شمارش سوم گزینه مغایرت شمارش اول و دوم انتخاب شده باشد

به ازای هر دوره انبارگردانی یک تثبیت آن دوره انبار گردانی را داریم.
در صورت تثبیت آن دوره انبار گردانی قابل تغییر نمیباشد.
اگر انبارگردانی دو شمارشی باشد تا شمارش اول تثبیت نشود شمارش دوم برای افزودن تگ ها فعال نمیشود.
اگر انبارگردانی سه شمارشی باشد تا شمارش اول و دوم نشود شمارش سوم برای افزودن تگ ها فعال نمیشود.

در تنظیمات انبارگردانی سایر تنظیماتی که برای انبارگردانی هر شمارش داریم قابل تعریف است و در ورژن های بعدی اعمال آنها در تگهای انبارگردانی افزوده میشود.
همچنین در ورژن های بعدی رسید اضافی انبارگردانی و حواله کسری آن افزوده خواهد شد.
 

اضافه شدن لوگوی سازمان در چاپ رسید، حواله و انتقالهای انبارماژول فروش

استفاده سفارش فروش و پیش فاکتور از لیست قیمت
با استفاده از این قابلیت، ثبت سفارش فروش و پیش فاکتور به ازای لیست قیمت تعریف شده در تنظیمات لیست قیمت امکان پذیر می باشد.
در صورتی که کالای مورد نظر شرایط تعریف شده در تنظیمات لیست قیمت (مشتری، دوره تکرار، کف و سقف خرید و . . . ) را داشته باشد ، قیمت ثبت شده در لیست قیمت برای آن کالا نمایش داده می شود.
“اعمال تخفیف برای سفارش فروش و پیش فاکتور در هفته آینده انجام می گردد”

استفاده از attribute در تخفیف
با استفاده از این قابلیت، ثبت ویژگی کالا برای لیست کالاهای تخفیفی امکان پذیر می باشد.
یکی شدن لیست مشتریان برای سفارش، پیش فاکتور
پس از ایجاد این قابلیت، همانند فاکتور فروش ، در پیش فاکتور  لیست مشتریان و عاملین فروش از اشخاص ثبت شده در حسابداری خوانده می شود.
امکان تغییر لنگویج روی فیلدهای فروش
پس از ایجاد این قابلیت، امکان تغییر ترجمه لنگوئیج های تعریف شده برای ماژول فروش امکان پذیر می باشد.
این قابلیت به کاربر این امکان را می دهد تا برای هریک از لنگوئیج های  تعریف شده در ماژول مشتری، متن های دلخواه ثبت نماید.
استفاده از ستینگ ثبت کالای تکراری انبار در سفارش و پیش فاکتور
با استفاده از این قابلیت، اعمال تنظیمات برای ثبت و یا عدم ثبت کالای تکراری در سفارش فروش و پیش فاکتور امکان پذیر می باشد.

این تنظیمات در ماژول انبار و در تنظیمات تب عملیات وجود دارد.
به طوری که اگر این تنظیمات روی ثبت کالای تکراری باشد، امکان ثبت کالای تکراری با انبار تکراری، در سفارش فروش و پیش فاکتور وجود دارد.
ولی اگر روی عدم ثبت کالای تکراری باشد، امکان ثبت کالای تکراری با انبار تکراری، در سفارش فروش و پیش فاکتور وجود ندارد.


ماژول گزارش

 

ایجاد امکان ایمپورت گزارشات ساخته شده روی رده های مختلف

اضافه شدن امکان انتخاب نوع جوین (رابطه میان جداول)
با استفاده از این قابلیت، امکان ایجاد انواع Join ها (Inner، Left، Right، Full . . .) هنگام تعریف گزارشات وجود دارد.

امکان ایجاد سطر جمع در ویو تیبل گزارشات
پس از ایجاد این قابلیت جمع گزارشات به دو صورت نمایش داده می شود :
  • جمع گزارشات یک صفحه
  • جمع گزارشات کل