در تاریخ ۹۵.۰۱.۱۷ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۵ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
  
ایجاد پرمیشن پیش فرض “دیدن” و “ویرایش اطلاعات” در پرونده، برای ایجاد کننده پرونده
کاربری که پرونده ای را ایجاد می کند، دسترسی “دیدن” و “ویرایش اطلاعات” به صورت پیش فرض برای آن کاربر ایجاد می شود.
 
افزودن custom field روی پرونده
فیلدهای شخصی در قسمت تنظیمات پرونده تعریف می شوند و در تب “اطلاعات تکمیلی” هر پرونده مقدار میگیرند.
فیلدها در سه نوع –> رشته، تاریخ و لیست قابل تعریف می باشند.
 
 
 
 
 
تغییر نحوه دسترسی کاربران برروی احکام
اضافه شدن دو دسترسی با عناوین “افزودن حکم” و “مشاهده حکم” در قسمت دسترسی “پرونده” و “کاربران” که هر نفر به صورت مجزا می تواند برروی احکام دسترسی View و یا Add داشته باشد .
 
ماژول اخبار
 
فیلتر کردن کامنت ها و لاگ سیستمی در قسمت View خبرها
فیلتر کامنت های اخبار به 3 طریق :
همه / کاربران / سیستمی
 
 
 
ماژول صرافی
 
اضافه شدن فایل به بدنه فاکتور خرید نقدی
اضافه شدن فایل به بدنه فاکتور فروش نقدی
اضافه شدن فایل به بدنه فاکتور خرید حواله
و ایجاد دسترسی “اضافه شدن / ویرایش فایل های فاکتور” در قسمت دسترسی حواله خرید
 
اضافه شدن فایل به بدنه فاکتور فروش حواله
و ایجاد دسترسی “اضافه شدن / ویرایش فایل های فاکتور” در قسمت دسترسی حواله فروش
 
دیزیبل شدن فیلدها در تبدیل ارز
فیلدهایی که در فاکتورهای تبدیل ارز نیازی به ویرایش ندارند به حالت disable تغییر کردند.
 
دیزیبل شدن فیلدها در دریافت/ پرداخت
فیلدهایی که در فاکتورهای دریافت/پرداخت نیازی به ویرایش ندارند به حالت disable تغییر کردند.
 
ماژول حسابداری
 
گرفتن تاییدیه هنگام کپی اطلاعات از یک تشکیلات به تشکیلاتی دیگر
زمانی که میخواهیم اطلاعات یک تشکیلات را به تشکیلاتی دیگر منتقل کنیم پیغام “آیا از انجام عملیات کپی مطمئن هستید؟” نمایش داده می شود که در صورت تایید، اطلاعات کپی می شود و در صورت عدم تایید از انجام کپی صرف نظر می شود.
 
انتقال اسناد با بازه زمانی
همراه با انتقال اسناد با بازه زمانی، حسابها/ اشخاص/ شناورها و ارزهای جدید نیز کپی می شوند.
در صورت وجود کدمشابه در تشکیلات مقصد(درحسابها یااشخاص یا شناورها) لیست مواردی که کپی نشده اند نمایش داده می شود که کاربر میبایست جهت تکمیل کپی پس از تغییرکدهای تکراری عملیات کپی را در بازه موردنظر تکرار کند.
(این کار از طریق ماژول حسابداری –> امکانات –> ابزارها –> تب “کپی” امکان پذیر می باشد.)
 
 
بازنگری در تاریخچه اسناد
بازنگری در ایجاد، حذف، بازگرداندن، تغییر وضعیت با امضا و ویرایش سند و رکوردهای سند در دو حالت “سند” و “ارزی”
اضافه شدن قابلیت ایجاد لاگ برای اضافه کردن و حذف فایل های ضمیمه در بدنه سند
نمایش نام حساب های ویرایش شده در تاریخچه اسناد
 
بازنگری در تاریخچه سند افتتاحیه / اختتامیه / تسعیر
 
ایجاد کنترل لینک برای چک ها
از کنترل لینک برای ارتباط دادن چک با سایر ماژول ها استفاده می شود.
 
تغییر دفتر حساب تراز آزمایشی ارز پایه و سیستم
با کلیک برروی کد حساب، دفتر حساب نمایش داده می شود و بر اساس ارز all و حساب های انتخاب شده فیلتر می شود.
 
برگرداندن کد خطا در ذخیره سازی سند
 
جابجایی لیست، تنظیمات و دسترسی های مراکز هزینه و درآمد
 
– لیست مراکز هزینه و درآمد به قسمت حسابها منتقل شد
 
 
– تنظیمات مراکز هزینه و درآمد به قسمت تنظیمات حسابها منتقل شد
 
 
– دسترسی های مراکز هزینه و درآمد نیز به قسمت دسترسی حسابها منتقل شد
 
ماژول نظرسنجی
 
ایجاد سوال بدون جواب و فقط با گزینه سایر
امکان ایجاد سوال در نظرسنجی با قابلیت واردکردن نظرات، فقط به صورت دستی (گزینه سایر) از طرف شرکت کنندگان
 
 
 
اضافه شدن قابلیت نظرسنجی دوره ای در الگو
با استفاده از قابلیت نظرسنجی دوره ای، میتوان پرسشنامه هایی را با بازه های زمانی مختلف و با تکرار به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه ایجاد کرد.
برای ایجاد نظرسنجی دوره ای از میسر زیر استفاده می کنیم .
رده موردنظر –> تب “الگو” –> اضافه کردن الگو –> تیک زدن آیتم “دوره”
 
 
ماژول تقویم
 
ست کردن تولتیپ روی عنوان رویداد در تب “ماه”
 
 
ماژول مشتری
 
 اعمال تغییرات در ماژول مشتری (CRM)
اضافه کردن فیلد به برون ریزی مانند : مدیر عامل، کد مدیر عامل و . . .
 
بروزرسانی تاریخ تغییر مشتری با ایجاد یا تغییر کامنت
با استفاده از این امکان، هنگامی که کاربری برای یک مشتری کامنت جدیدی  ایجاد و یا کامنتی را ویرایش کند، همزمان تاریخ تغییر مشتری نیز تغییر می کند و در نهایت در سورتینگ لیست مشتری بر اساس فیلد تاریخ تغییر اعمال می شود
 
 
 
امکان کپی فیلتر
درصورت نیاز به استفاده از فیلترهای یکسان برای کاربرهای مختلف، از این امکان استفاده می شود و در ضمن از تکرار فرآیند ایجاد فیلتر برای هر کاربر جلوگیری می نماید و کاربران را از یکی بودن فیلترهای ساخته شده مطمئن می سازد
 
نمایش لیست موبایل و ایمیل های ثبت شده در مشخصات مشتری
اگه تعداد موبایل ها و ایمیل های ثبت شده برای کاربر بیشتر از یک عدد باشد، هنگامی که موس بر روی شماره موبایل برده میشود، لیست شماره های Add  شده نمایش داده می شود و امکان کپی کردن شماره موبایل های ثبت شده نیز وجود دارد
 
 
 
نمایش مرحله اقدام در قسمت مشتری
نمایش ستون مرحله اقدام مربوط به مشتری مورد نظر در تب اقدام لفت مشتری
 
 
 
 
ماژول اقدام
 
پیاده سازی کنترل نیو لینک (اضافه کزدن لینک) در اقدام
امکان ایجاد و لینک اقدام به ماژول های ایمیل و اقدام
ایجاد ایمیل و اقدام جدید از سمت ماژول اقدام
 
 
ماژول فروش
 
 ایجاد پرینت برای تسویه فاکتور فروش
 
ایجاد دسترسی برای انجام تسویه در ویو فاکتور فروش
در صورتی که کاربری دسترسی تسویه فاکتور داشته باشد، برای کاربر مورد نظر در ویو فاکتور فروش گزینه تسویه نمایش داده می شود و ثبت، ویرایش و حذف تسویه برای آن فاکتور امکان پذیر می شود
 
تغییر نوع تسویه در فاکتور فروش
با استفاده از این امکان ، می توانیم نوع تسویه فاکتور را از نقدی به چک و یا از چک به نقدی تغییر دهیم 
نکته مهم : فقط در صورتی می توانیم نوع تسویه را از چک به نقدی تغییر دهیم که وضعیت چک مورد نظر از سمت حسابداری از حالت وصول نشده به حالت دیگری تغییر پیدا نکرده باشد
یادآوری : هنگام ویرایش تسویه ، در ستون دوم (بعد از ستون تاریخ) همانند شکل زیر میتوانید نوع تسویه را تغییر دهید .
 
  
ایجاد لاگ برای تسویه
افزودن تاریخچه هنگام ثبت، ویرایش و حذف عملیات تسویه
 
ماژول انبار
 

جستجو در لیست رسید، حواله، انتقال انبار به انبار
امکان جستجو بر اساس شماره برگه در لیست رسید، حواله و انتقال انبار به انبار
 
افزودن امکان ویرایش سطرهای کالا در حواله
با استفاده از این امکان میتوانید سطر کالای مورد نظر خود را در صفحه لیست حواله مورد نظر ویرایش نمایید
 
افزودن امکان ویرایش سطرهای کالا در رسید
با استفاده از این امکان میتوانید سطر کالای مورد نظر خود را در صفحه لیست رسید مورد نظر ویرایش نمایید
 
 
 
افزودن امکان ویرایش سطرهای کالا در انتقال انبار به انبار
با استفاده از این امکان میتوانید سطر کالای مورد نظر خود را در صفحه لیست انتقال انبار به انبار مورد نظر ویرایش نمایید
 
اصلاح بازسازی عملیات به ازای موجودی و بهای کالا
درصورتی که در کاردکس مغایرتی وجود داشته باشد در این قسمت  نمایش داده می شود
 
 
ماژول اموال
 
قرار دادن گزینه “همه” در قسمت دسترسی ها
اضافه کردن گزینه “همه” در ستون های  “اجازه داده می شود” و “ممنوع”  به منظور مارک و عدم مارک شدن تمامی موارد دسترسی
 
 
ماژول پست الکترونیک

نحوه جستجوی ایمیل
امکان جستجوی ایمیل بر اساس شناسه ، عنوان ، گیرنده و فرستنده    
 
 
افزودن کتگوری خروجی ها در لفت ماژول ایمیل
در صورتی که ایمیلی فرستاده می شود ، قبل از اینکه  عملیات ارسال کامل شود ،  در لیست خروجی قرار میگیرد و پس از کامل شدن عملیات ارسال ، ایمیل مورد نظر به لیست فرستاده شده ها انتقال پیدا می کند
 
 
ماژول پروژه
 
امکان ذخیره کردن پروژه در حالت Expand/Unexpand شده
امکان ذخیره کردن  Expand/Unexpand  مراحلی که دارای زیر مجموعه هستند
نکته :  Expand/Unexpand (باز ماندن و بسته ماندن) هر مرحله برای کاربران متفاوت منحصر به فرد است
 
اضافه کردن پرینت برای تب استیج پروژه
امکان پرینت گرفتن از استیج های یک پروژه