بهترین نوع ERP چیست؟

برای بیشتر از ما پاسخ به این سوال آسان بنظر می‌رسد زیرا همه ما تعریفی از “انواع ERP” در ذهنمان داریم که احتمالا سال‌هاست آن را بکار می‌گیریم. اما این اواخر زمزمه‌های متعددی پیروی بهترین نوع ERP ارائه شده است، و این نشان دهنده تفاوت‌های اساسی در تعریف “انواعERP” در هر سازمانی می‌باشد. اما بهترین نوع ERP نیز گاهی باعث اختلال در لیست بهترین ERP های سال ۲۰۱۹ می‌شود که شامل برخی از راه‌کارهای ERP غیرسنتی می‌باشد.

بطور سنتی، واژه “بهترین نوع” از پایه تا سیستم‌های مستقل از سیستم های کاملا یکپارچه ، رشد کرده است. به عنوان محصولات مستقل، این سیستم‌ها محدود به تمرکز روی عملکردشان می‌شدند و نمی‌توانستند به عنوان راه‌کارهای ERP درنظر گرفته شوند. تا سال‌ها این واژه “بهترین نوع” در بین CRM, HRMS, WMS جایگاه خاصی نداشت و در میان سیستم‌های ERP هسته به عنوان جبران کننده فاصله‌ها شناخته می‌شد. از آنجایی که معمولا شرکت‌ها آن چیزی که به عنوان هسته ERP درنظر دارند را استفاده می‌کنند، بسیاری از آن‌ها قبول دارند که از بهترین نوع سیستم ERP استفاده نمی‌کنند. با این نگرش، به تعاریفی که در پایین از بهترین نوع ERP آمده است توجه نمایید:

·  یک یا چند سیستم مجزا که به‌سرعت به سمت هسته ERP حرکت می‌کنند.

· پورتفولیوی سیستم‌های سازمانی کامل که شامل سیستم‌های مجزای هسته ERP هستند

· پورتفولیوی سیستم‌های سازمانی که شامل تلفیقی از سیستم‌های چندگانه که به شکل یک ERP یکپارچه شده‌اند اما هیچ‌کدام از آن‌ها به تنهایی به عنوان یک ERP درنظر گرفته نمی‌شوند.

· هر ترکیب یا پیوندی از موارد بالا

درواقع پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد، و تعریف شما از بهترین نوع ERP در مقابل فرد دیگری که ساختار حقیقی سازمان خود را تغییر نمی‌دهد یا این‌که از پلتفرم سازمان شما استفاده می‌کند، متفاوت می‌باشد. این روش مراوده و ارتباطات را با همکاران، مشاوران و فروشنده ها و همچنین برای یک شناخت دائمی، آسان سازی می کند.

در نظر داشته باشید دفعه آینده که حرف از بهترین نوع ERP شد، از اعتبارسنجی تعریف و فرضیه‌های مرتبط که درحال تغییر هستند، واهمه نداشته باشید. 

 

مترجم: مریم کفایتی