برگزاری کلاس آموزش کاربری تیم یار

 

در ادامه جلسات آموزش کاربری تیم یار در دفتر بازاریابی، فروش، استقرار، پشتیبانی و آموزش شرکت دانش بنیان سافت سیستم، پرسنل شعبه های شهرستان موسسه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، طی هفته جاری و هفته گذشته در دو جلسه آموزشی حضور یافتند.

این جلسات شامل آموزش کاربری تیم یار بود و در آن درباره ماژول هایی چون اقدام، اسناد، حسابداری، پرسنلی و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی به طور جداگانه صحبت شد. هفته گذشته، ۱۱ نفر و این هفته، ۲۰ نفر از پرسنل شعبه های شهرستان موسسه علمی کاربردی سر کلاس حاضر شدند و بدین ترتیب آموزش کارکنان شهرستانی موسسه علمی کاربردی بهزیستی به پایان رسید.

لازم به ذکر است که موسسه علمی و کاربردی بهزیستی ۳۵ شعبه در سراسر کشور دارد.