برگزاری کارگاه های آموزشی «تیم یار» در نمایشگاه بین المللی الکامپ ۱۳۹۵

شرکت دانش بنیان سافت سیستم برای آشنایی بیشتر مخاطبان با «نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار»، طی چهار روز برگزاری نمایشگاه

الکامپ، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران عامل، مالی، سرمایه انسانی، حسابداری، بازاریابی، فناوری اطلاعات،

تولید و فروش خواهد کرد.

 

۲۵ الی ۲۸ آذرماه ۱۳۹۵

سالن میلاد، غرفه ۳۱B (9 صبح الی ۵ بعدازظهر)

 

عناوین و برنامه زمان بندی کارگاه های آموزشی «تیم یار» به شرح زیر است: