برگزاری کارگاه آموزشی HR برای پرسنل

در راستای برنامه آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت دانش بنیان سافت سیستم، هفته جاری کارگاه آموزشی با موضوع ماژول پرسنلی تیم یار برای پرسنل جدید واحد استقرار دفتر کرج، پرسنل واحد آموزش و سایر علاقه مندان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، مباحث مهم بخش HR در نرم افزار تیم یار از جمله: نحوه پیاده سازی چارت سازمانی، تعریف پرونده پرسنلی، احکام سازمانی و تقویم کاری، تعریف ماشین ساعت زنی، پیاده سازی سیستم حقوق دستمزد، آموزش کامل دسترسی ها در ماژول پرسنلی تیم یار، تعریف سمت ها و نحوه ارتباط آنها با چارت سازمانی و … مطرح شد.

هدف از برگزاری این دوره های آموزشی، ارتقاء دانش و مهارت پرسنل شرکت سافت سیستم جهت ارائه هرچه بهتر خدمات به کاربران محترم تیم یار می باشد.