برگزاری کارگاه آموزشی طبقه بندی مشاغل برای پرسنل

 

با توجه به لزوم اجرایی شدن و پیاده سازی طبقه بندی مشاغل در نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار، کارگاه آموزشی با عنوان «طبقه بندی مشاغل» برای پرسنل واحدهای تولید و مالی شرکت دانش بنیان سافت سیستم برگزار شد.

در این جلسه که بیست و سوم اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل شد، مدرس کارگاه به بیان انواع و روش های رتبه بندی مشاغل پرداخته و به سوالات کارشناسان حاضر پاسخ داد.

طبقه بندی مشاغل عبارت است از گروه بندی مشاغل براساس نوع وظایف، سطح مسئولیت و شرایط احراز (تحصیل ـ مهارت ـ تجربه) و نیز عنوان مناسب برای آنها و یکی از پدیده های انقلاب صنعتی است و استفاده از آن برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد تعمیم و گسترش پیدا کرده است.