برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌منظور رشد شخصی و حرفه‌ای کارکنان

 

 

یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری و تعامل میان افراد در سازمان‌ها برگزاری جلسات و کارگاه‌های آموزشی مشارکتی برای پرسنل شرکت است.

شرکت سافت سیستم «تیم‌یار» به جهت اهمیتی که برای نیروی انسانی خود قائل است، در ادامه سلسه جلسات آشنایی با فضای دوره‌های رشد شخصی و حرفه‌ای، اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی تحت عنوان رفتار سازمانی کرده است.

این دوره آموزشی با حضور مدیران ارشد و پرسنل دفتر بازاریابی، فروش، استقرار، پشتیبانی و آموزش شرکت سافت سیستم «تیم‌یار» برگزار شد.