برگزاری مسابقات ورزشی برای کارکنان
 
 

در روزها و ماه‌های پایانی سال، معمولا کارکنان از یک سال کار و تلاش احساس خستگی می‌کنند، به‌ویژه اینکه غالبا حجم کارها در این زمان افزایش می‌یابد. در همین راستا، مجموعه تیم‌یار با هدف تقویت روحیه پرسنل و بهبود عملکرد آن‌ها، در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات ورزشی در سه بخش بیلیارد، فوتبال‌دستی و پینگ‌پنگ کرد تا پرسنل ضمن سپری کردن لحظات خوش در کنار یکدیگر، توانمندی ورزشی خود را نیز محک بزنند.

در این رقابت‌ها، در بخش بیلیارد، ۱۸ نفر در ۹ گروه دو نفره، در بخش پینگ‌پنگ، ۲۰ نفر به‌صورت انفرادی و در بخش فوتبال‌دستی،  28 نفر در قالب تیم‌های دونفره شرکت کردند و پس از دو هفته رقابت، تیم‌ها و نفرات اول تا سوم هدایای نقدی دریافت کردند.