برگزاری ضیافت افطار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

روز گذشته، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در فضایی صمیمانه میزبان مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک بود.

در این میهمانی که به همت مدیران ارشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در سالن پذیرایی مرکز همایش جدید پارک برگزار شد، روسا، معاونین و کارکنان و نیز مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک حضور داشتند.

این مراسم فرصتی بود تا مدیران شرکت ها و سازمان ها در فضایی صمیمی و بی تکلف به گفتگو و تبادل نظر بپردازند.