برگزاری جلسه تعالی سازمانی با حضور موسس شرکت دانش بنیان سافت سیستم

پایان اردیبهشت ماه سال جاری، جلسه ای با حضور موسس شرکت دانش بنیان سافت سیستم و پرسنل دفتر هماهنگی تهران با موضوع تعالی سازمانی برگزار شد.

در این جلسه که با هدف همگرا کردن اهداف کلان مدیران ارشد مجموعه با اهداف خرد پرسنل برگزار شد، موسس شرکت سافت سیستم به تشریح سیاست ها و استراتژی های سازمانی در سال ۱۳۹۶ و نقد و بررسی تغییرات به وجود آمده در معرفی محصولات تیم یار پرداخت.

این تغییرات با دو هدف اصلی دستیابی به رشد و تعالی سازمانی و همچنین چشم انداز شرکت دانش بنیان سافت سیستم در سال ۱۳۹۹، یعنی تولید سیستم عامل ملی کسب و کار ایجاد شده اند که شامل نام گذاری محصولات تیم یار به تیم یار استاندارد (Standard) و ادونس (Advance) و نیز حرکت به سمت تیم یار ابری (Cloud) به منظور گسترش دامنه استفاده کاربران از نرم افزار تیم یار و راه اندازی پورتال مشتریان جهت برقراری ارتباط آسان تر و موثرتر بین سازمان ها و مشتریان آنها می باشد و نتیجه دو سال بررسی و شناخت نیاز شرکت ها و سازمان ها و جلب رضایت کاربران و مدیران آنها است.

در هر سازمانی، هدف اصلی از ورود به بازار هدف و گسترش حضور در آن می بایست دستیابی به رشد و تعالی سازمانی باشد و این مهم فقط با همسو شدن دیدگاه ها و اهداف تک تک پرسنل و واحدهای آن با دیدگاه ها و اهداف کلان و عالی مدیران ارشد میسر می شود.

این مساله در تیم یار که بر یکپارچگی در ارائه محصول و در بین پرسنل تاکید دارد، بسیار حائز اهمیت است و برگزاری جلساتی از این دست موجب هماهنگی و همگرایی هرچه بیشتر تیم یاری ها برای رسیدن به هدف است.

 

جلسه تعالی سازمانی تیم یار