برگزاری جلسات هماهنگی و آماده سازی اعضای تیم یار در آستانه نمایشگاه بین المللی الکامپ ۱۳۹۵

 

در آستانه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران، جلسات آماده سازی و هماهنگی برای اعضای تیم یار برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسات، آمادگی هرچه بیشتر اعضای تیم جهت حضور در نمایشگاه الکامپ بود و کارشناسان حوزه بازاریابی و مدیران پروژه فروش تیم یار در آنها حضور داشتند. مباحث مطرح شده در این جلسات، معماری، انواع گزارش سازها، GUI2 و مباحث فنی «نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار» بوده است.

در این جلسات، مدیر فنی و پشتیبانی تیم یار به توضیح درباره مباحث فنی نرم افزار، امکانات جدید و پاسخ به سوالات کارشناسان پرداخت.

اقدامات جهت آمادگی حضور در نمایشگاه الکامپ سال ۹۵ در دست پیگیری است و کلیه موارد از جمله آماده سازی و تجهیز غرفه، تهیه امکانات فنی، لباس متحدالشکل، امکانات پذیرایی، هدایای ویژه و … همگام با توصیه های گروه برندساز تیم یار در دست انجام است.