نکات کلیدی نرم‌افزار Modern ERP‌ تیم‌یار

در استفاده از نرم‌افزار ERP، برای مدیران‌عامل و یا مدیران فن‌آوری اطلاعات هر سازمانی تعدادی نکات کلی و البته کلیدی وجود دارد که بسیار تعیین‌کننده هستند. در ارتباط با نرم‌افزار تیم‌یار، نه نکته‌ی قابل توجه وجود دارد که در قالب اینفوگرافیک زیر ارایه شده‌اند.

 

 

تهیه و گردآوری: محمدرضا فروزنده، احمد آقاعلیخانی، علیرضا هادی‌پور و سالومه محاوری

 

منبع: مستندات نرم‌افزار Modern ERP‌ تیم‌یار