ایجاد فضای مشارکتی توسط تیم گیکز (TEAM GEEKS)

 

نتایج مثبت ابتکار تیم توسعه کاربردی تیم‌یار (TEAM GEEKS) در تقویت روحیه و خلاقیت و همچنین بهبود کار تیمی موجب ادامه سلسله برنامه‌های این تیم شده است.

در هفته‌ای که گذشت، تیم‌گیکزی‌ها طبق روال هر هفته پس از پایان کار بروزرسانی ماژول‌های کاربردی تیم‌یار، دورهمی دوستانه دیگری را برگزار کردند. برای این هفته، یک برنامه مشارکتی و تیمی ترتیب داده شده بود.

ماجرا از این قرار بود که یک صفحه شطرنجی طراحی شده بود و همه باید کنار هم قرار می‌گرفتند. هر فرد می‌توانست با استفاده از نخ‌های رنگی که در اختیار داشت، با بقیه ارتباط برقرار کند. همه افراد باید به‌صورت زنجیروار به هم وصل می‌شدند تا همبستگی خود را نشان دهند و در صورت ایجاد ارتباط اشتباه، بازی گره می‌خورد.

این بازی مشارکت همه شرکت‌کنندگان را می‌طلبید و همین باعث شد تیم گیکز ضمن گذراندن لحظات خوش در کنار هم، خستگی یک هفته کار مداوم از تن به‌در کنند.