اولین جلسه ریاست جدید پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مدیران شرکت های مستقر

روز گذشته در سالن همایش دفتر پارک علم و فناوری جلسه ای مبنی بر معارفه  رئیس جدید پارک علم و فناوری با حضور مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان شرکت ها ضمن معرفی خود و توضیح درباره فعالیت شرکت خود به طرح پیشنهاد برای بهبود وضعیت پارک علم و فناوری پرداختند. دکتر زارعی (ریاست جدید پارک علم و فناوری) نیز با توجه به رویکرد جدید این سازمان و پیشنهادات ارائه شده از طرف نمایندگان حاضر به پاسخ گویی سوالات و پیشنهادات پرداخت. وی همچنین خاطر نشان کرد که آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات از سوی شرکت های مستقر و تا حد امکان پیاده سازی آنها در طول دوران مدیریت خود است.