اطلاعیه

 

به اطلاع کلیه مشتریان محترم تیم یار می رساند قبل از بروزرسانی سیستم به ورژن ۸۲۶۹ انبار و ۴۰۸۳ فروش تمامی رسیدهای تعدادی، ثبت ریالی شوند.


از نسخه ۱.۵۰.۱۲۵۳.۸۲۶۹ ماژول انبار و ۱.۵۰.۱۲۵۳.۴۰۸۳ ماژول فروش به بعد، تغییراتی اعمال شده است که نیاز است تمامی مشتریان از این تغییرات با خبر گردیده و قبل از آپدیت به ورژن مذکور، اقدامات زیر را به عمل آورند:

 

ماژول انبار:

در ماژول انبار در سال مالی به تفکیک، در صورتی که به ازای کالایی در یک انبار رسید تعدادی وجود داشته باشد (رسیدی که ثبت ریالی نشده باشد)، امکان ثبت حواله با ثبت ریالی وجود ندارد و به کاربر پیغام می دهد که «رسید ثبت ریالی نشده وجود دارد» و تا زمانی که تمامی رسیدهای ثبت شده، ثبت ریالی نشوند، امکان ثبت ریالی کردن عملیات خروج از انبار وجود ندارد.


ماژول فروش:

پس از اعمال این تغییرات، هنگام ثبت فاکتور فروش، در صورتی که رسید تعدادی وجود داشته باشد، به کاربر پیغام داده می شود که «رسید تعدادی وجود دارد، آیا مایلید که فاکتور ذخیره شود یا خیر» و در صورت تایید کاربر،  فاکتور به صورت تعدادی ثبت می شود.


نکته: کاربری که فقط دسترسی تعدادی دارد، می تواند خروج، ثبت نماید.

 

 

پیشاپیش از توجه و همکاری شما سپاسگزاریم