در تاریخ ۹۴.۸.۲۰ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۱۸ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول اقدام
 • اضافه شدن نوتیشن  های BPMN برای ایجاد فرایند
  این مورد هنوز قابل مشاهده نمی باشد. زیرا علاوه بر ایجاد نوتیشن ها نیاز است تا توابع مرتبط با آنها نیز تکمیل گردد که در آپدیت های بعدی خواهد بود.
 • یکی شدن فیلتر شناسه و توضیحات
  فیلتر شناسه حذف شد و به فیلتر توضیحات روی هدر ماژول اضافه گردید.
 • تغییر زبان برخی از کلمات
  اختصاص داده شده –> مطلعم
  مطلع شده –> همه
  فیلتر اقدام –> فیلتر
  برگزیده –> منتخب
 • اضافه شدن تب مولفم
  اقداماتی که توسط کاربر لاگین ایجاد شده است، در این تب قابل مشاهده است.
 
ماژول انبار
 • بازسازی اسناد عملیات
 • رفع اشکال حذف و بازگشت ساختار تولید و درخواست تولید
 • نمایش رکوردهای تکراری به صورت مجموع در یک سطر در درخواست تولید
 • ایجاد تاریخچه برای افزودن رسید، حواله و افزودن درخواست تولید
 • اصلاح محاسبات هزینه ها با اعشار ارزی پایه و اعشار ظرفیت
   
 
ماژول فروش
 • ایجاد گزارش خلاصه فاکتور

  بر اساس این گزارش می توان فاکتورهای ادغام شده بین دو تاریخ را بر اساس نام کالا (ها)ی انتخابی مشاهده کرد.

  همچنین روی گزارش ایجاد شده می توان فیلتر بر اساس نام کالا ـ کد کالا، مقدار، واحد و مبلغ انجام داد.

  امکان گرفتن خروچی اکسل و چاپ این گزارش نیز وجود دارد.

 • امکان درج تخفیف روی کل فاکتور
  درج تخفیف به عنوان کسورات ثبت می شود و امکان وارد کردن به صورت مبلغ یا درصد وجود دارد.
 • امکان ثبت تخفیف برای هر سطر فاکتور فروش
  امکان ثبت تخفیف روی هر سطر به صورت مبلغ یا درصد وجود دارد.
 
ماژول حسابداری
 • تغییرات در تراز نامه

  مانده حساب ها موقت به مانده حسابی که برای تنظیمات سود و زیان انتخاب شده است اضافه می شود (اصطلاحا حساب های موقت بسته می شود).

  و در رده انتخاب شده برای حساب سود و زیان در تراز نامه نمایش داده می شود.

 • ایجاد تنظیمات برای حداکثر مبلغ چک های صادره در یک ماه

  ۱.در تنظیمات سیستم در هر سال مالی برای هر ماه مبلغی به عنوان سقف مبلغ چک های صادره تعیین می شود

  ۲.هنگام صدور چک های پرداختنی بر اساس تاریخ سر رسید، مبلغ چک + چکهای صادر شده قبلی با سقف ماه مورد نظر مقایسه می شود و در صورت بیشتر بودن به کار بر پیغام داده می شود در صورتی که کاربر موافقت کند چک صادر می گردد.

 
ماژول اخبار
 • اضافه شدن ستون کلمات کلیدی به جدول نمایش خبرخوان

  این ستون نشان می دهد که کدام کلمات کلیدی در عنوان یا خلاصه خبر فید وجود داشته است.

 • اضافه شدن دسترسی مدیر برای RSS
  علاوه بر مدیر ماژول، افرادی که دسترسی مدیر RSS را داشته باشند می توانند تنظیمات مرتبط را انجام دهند.

  این تنظیمات در تنظیمات رده خبرخوان و تبی با عنوان سطح دسترسی انجام می شود.

 •  ایجاد ویجت برای RSS