در تاریخ 94.8.13 قابلیت های جدید برای نسخه 1.17 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول اموال
 • ایجاد امکان لینک روی دارایی ها

  ایجاد لینک خودکار دارایی با پرونده پرسنلی که در واقع استفاده کنندگان دارایی هستند.

  ایجاد لینک خودکار دارایی با تأمین کنندگان که مشتریان حقیقی یا حقوقی هستند.

 
ماژول اقدام و خرید
 • ایجاد جریان کار داینامیک برای درخواست خرید

 • شناور بودن تمام جریان کارهای داینامیک

   

ماژول انبار و تولید

 • امکان ست کردن تصویر برای کالا

 • تحویل نسخه 1 تولید

  ایجاد برگ درخواست تولید بر اساس ساختار محصول (BOM، افراد و تجهیزات درگیر با محصول نهایی)

  در این نسخه امکان ثبت رسید و حواله برای محصولات نیمه ساخته و نهایی فراهم شده است.

 
ماژول اخبار
 •  ایجاد قابلیت RSS

  هدف از ایجاد این قابلیت، امکان ذخیره سازی عنوان و لینک اخبار مرتبط به سایت های موردنظر بر اساس کلمات کلیدی انتخابی می باشد.

  تب ثابتی با عنوان “خبرخوان” اضافه شده است که روی تنظیمات آن می توان موارد زیر را تعریف کرد:

  • امکان ست کردن   feed URL خبرگزاری ها
  • امکان تعیین کلمات کلیدی که در عنوان و خلاصه به دنبال آنها باشد.
  • امکان تعیین دوره انتشار و تعداد گرفتن اخبار