در تاریخ ۹۴.۷.۲۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۱۶ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
ماژول اسناد
 • ایجاد امکان ذخیره فیلتر
 • اضافه شدن کارتابل و اسناد من به فیلتر
 • امکان سرچ روی نام کارتابل
 • به دلیل عدم لاک اسناد هنگام نسخه گذاری، اگر دو کاربر همزمان سندی را ویرایش کنند، آخرین نسخه برای کاربری می شود که دیرتر تغییراتش را قرار داده است.

  و این کاربر اصلاً از تغییرات نسخه قبل آگاه نیست.

  برای رفع این مشکل لطفاً شماره نسخه را هنگام آپدیت فرستاده می شود و اجازه نسخه گذاری به کاربر نمی دهد.

  حالت وب داو در هفته آتی بررسی می شود.

 •  جداسازی امضاکنندگان و امضا کنندگان اجباری در فایل ها


ماژول اموال
 • امکان انتخاب عکس برای دارایی
 • ایمپورت و اکسپورت دارایی ها
 • ایمپورت و اکسپورت محل قرارگیری
ماژول پروژه
 • امکان انتخاب چند سطر از جدول لیست پروژه
ماژول انبار
 • امکان افزودن نوع ظرفیت و تعداد رقم اعشار آن در تنطیمات اطلاعات پایه
   
ماژول فروش
 • تغییرات روی چاپ فاکتور:
  ۱- نمایش اطلاعات فروشنده
  ۲- نمایش اطلاعات خریدار
          نمایش کد اقتصادی خریدار و  فروشنده  یا  شناسه  ملی  و  همینطور اسم  کامل  که  از قسمت  مشتریان  این  اطلاعات گرفته می شود
           آدرس خریدار و فروشنده
           توضیحات در زیر فاکتور نمایش داده می شود
  ۳- مشخصات کالا
 
ماژول خرید
 • ایجاد فرم درخواست خرید کالا
  امکان انتخاب کالا و ست شدن موجودی کالا در تمامی انبارها و نمایش ظرفیت آن
  امکان ذخیره سازی موقت درخواست ها
  امکان تأیید درخواست ها که در تب تأیید شده قابل مشاهده است
  هنگام تأیید موجودی کالا با تعداد درخواست مقایسه شده و در صورت داشتن موجودی کانفرم از تأیید کننده سفارش می گیرد.
  برای درخواست های تأیید شده امکان صدور فاکتور خرید وجود دارد و برای سهولت کار می توان لیست درخواست ها را هنگام ثبت فاکتور مشاهده و انتخاب کرد
  و برخی اطلاعات فاکتور از فرم درخواست خرید پر می شود.
 • تغییرات روی چاپ فاکتور:
  ۱- نمایش اطلاعات فروشنده
  ۲- نمایش اطلاعات خریدار
  شامل:
          نمایش کد اقتصادی خریدار و  فروشنده  یا  شناسه  ملی  و  همینطور اسم  کامل  که  از قسمت  مشتریان  این  اطلاعات گرفته میشود
           آدرس خریدار و فروشنده
           توضیحات در زیر فاکتور نمایش داده میشود
                     

  ۳- مشخصات کالا