در تاریخ 94.7.7 قابلیت های جدید برای نسخه تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول خرید
 • تحویل نسخه 1

ماژول اخبار

 • نمایش ساعت انتشار

ماژول پرسنلی

 • ایجاد قابلیت اکسپند چارت سازمانی
 • ایجاد تولتیپ برای چارت سازمانی ـ تصویر کارمند، آخرین ملاقات، سمت، نام واحد و امکان ایجاد گفتگو را با موس اوور روی تصویر فراهم می سازد.

ماژول مشتری

 • بولد بودن یوزر و گروه در اساین تا زمانی که یوزر یا تمام یوزرهای یک گروه نوتیفای های مربوطه را ببینند
 • نمایش تولبار روی ستون رابط
 • عدم انتخاب نوع مشتری به صورت پیش فرض

ماژول انبار

 • خروجی اکسل کاردکس
 • خروجی اکسل رسید و حواله و انتقال انبار به انبار
 • تغییر در کالاهای قابل انتخاب در رسید :

  در رسید با انتخاب انبار، تمام کالاها قابل انتخاب می باشد.

  در حواله با انتخاب انبار، فقط کالاهایی که در ان انبار موجودی دارند قابل انتخاب می باشد.

  در انتقال انبار به انبار با انتخاب انبار مبدا، تمام انبار ها در انبار مقصد قابل انتخاب می باشد و همچنین فقط کالاهایی که در انبار مبدا موجودی دارند قابل انتخاب می باشند.

ماژول اسناد

 • نمایش مسیر پوشه ها در صفحه اطلاعات هر سند
 • حذف محدودیت نوع فایل از کارتابل
 • امکان انتقال فایل از داخل صفحه ویوی فایل
 • محدود کردن تعداد نسخه ها روی پوشه
 • تغییرات در پنجره انتقال فایل

  1.امکان اضافه کردن پوشه

  2.امکان انتخاب لینک اسناد من