در تاریخ 94.6.25 قابلیت های جدید برای نسخه 1.14 تیم یار دولتی، صنعتی، بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول مشتری
 • ایجاد تولبار رویداد جدید روی لیست مشتریان

ماژول فروش

 • امکان پرینت برای فاکتور فروش و پیش فاکتور
 • نمایش رکوردهای حسابداری در  ویوی فاکتور فروش

ماژول اسناد

 •  امکان اضافه کردن توضیحات به ازای هر فایل ضمیمه شده
 • ایجاد قابلیت منگنه برای فایل ها به منظور لینک فایل های پیوست

ماژول حسابداری

 • بسته بودن بخش  ها در لفت هنگام لود ماژول

ماژول صرافی

 • بسته بودن بخش  ها در لفت هنگام لود ماژول

ماژول اموال

 • درنظرگرفتن اعشار برای ارز
 • امکان انتخاب چندین کاربر برای استفاده کننده دارایی ها

ماژول انبار

 • امکان افزودن نوع ظرفیت در تنظیمات اطلاعات پایه
 • امکان افزودن نوع کالا در تنظیمات کالا(حذف نوع کالا در ورژن بعدی تحویل داده میشود )
 • امکان افزودن نوع انبار در تنظیمات انبار(حذف نوع انبار در ورژن بعدی تحویل داده میشود )
   

ماژول پرسنلی

 • ایجاد پارامتر سیستمی روز کارکرد برای محاسبه حقوق و دستمزد
 • ایجاد نمودار چارت سازمان به همراه تصویر افراد و وضعیت آنلاین / غیرآنلاین پرسنل
  چارت سازمانی را از ماژول سازمان می گیرد. نمودار را بر اساس مدیر واحدهای سازمانی ست شده در سازمان و احکام پرسنلی ثبت شده در واحدهای سازمانی ایجاد می کند. واحد سازمانی را با شاخه نارنجی رنگ و احکام را با شاخه طوسی رنگ نمایش می دهد. کاربران آنلاین با رنگ سبز و کاربران غیرفعال با رنگ طوسی کادر تصویر کاربر نشان داده می شود. اگر واحدی دارای زیرشاخه باشد، رنگ بک گراند طوسی می گیرد. اگر سفید باشد به این معنی است که زیرشاخه ندارد.
  در ورژن های آتی روی دیگر تغییرات ظاهری نمودار از جمله ست کردن تولتیپ کار می شود.

ماژول سازمان

 •  اضافه شدن تولبار انتقال به سطح بالا / پایین
 • خط کشیدن روی نام کاربران غیرفعال در چارت سازمانی

  اگر مدیر واحدی غیرفعال شده باشد، در لیست نمایش روی نام کاربر خط تیره کشیده می شود.

ماژول پروژه

 • نمایش تقویم فارسی در گانت چارت
 • ایجاد امکان لینک بین اقدام و مراحل پروژه

  اگر اقدامی کامل شود در پروژه نیز کامل شده نشان داده شده و درصد انجام آن 100 می شود.

  امکان تکمیل اقدام از سمت پروژه در صورتی وجود دارد که تمامی مراحل اقدام دارای وضعیت (تأیید، کامل یا رد) باشد.