در تاریخ ۹۴.۶.۱۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۱۳ تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول پروژه
 • اضافه شدن فیلتر

ماژول حسابداری

 • پرینت تحریر دفاتر و پرینت جزئیات حساب
 • تکمیل گزارش ترازنامه

ماژول فروش

 • ایجاد دسترسی
 • تفکیک حساب اضافات و کسورات و مشتری در تنظیمات حسابداری

ماژول پرسنلی

 • برای نمایش پرسنل یک سمت بازه حکم چک می شود.
 • امکان حذف پرونده ها روی تب جستجو
 • تغییر ظاهر داشبورد
 • اضافه شدن فیلد حضور غیاب اجباری در پرونده پرسنلی ـ بدین معنی که اگر این فیلد انتخاب شده باشد باید فرد در ساعات تعریف شده برای شیفت کاری حاضر باشد. در صورت عدم انتخاب حضور غیاب وی اهمیت ندارد و در ویجت پرسنلی به عنوان تعداد افراد برای حضور غیاب غیراجباری نمایش داده می شود.

  به صورت پیش فرض حضور غیاب اجباری برای تمامی پرونده ها انتخاب شده است.

  لازم است تا در پرونده های پرسنلی این فیلد بازنگری شود.

 • ایجاد لینک خودکار ایمیل با پرونده های استخدامی ـ

  پس از ایجاد پرونده استخدامی جدید در صورت ارسال ایمیل توسط متقاضی، لینک خودکار صورت می گیرد.

   

ماژول اسناد

 • تاریخ آخرین تغییر در لیست اسناد نمایش داده می شود.
 • تغییر قابلیت شماره نامه ـ شماره نامه نیز مانند شماره برگه به ازای هر سند منحصر به فرد می شود. با انتقال سند به پوشه دیگر که دارای شماره گذاری نامه خودکار است، شماره نامه ثابت باقی می ماند

  امکان ویرایش شماره نامه در هدر ویوی سند

 • امکان ایجاد خروج فایل ها از کارتابل با انتخاب پوشه هایی در تنظیمات ماژول برای ارجاع فایل ها از کارتابل به پوشه های انتخابی

  برای خروج فایل ها با کلیک روی تولبار انتقال، تب دیگری با عنوان پوشه وجود دارد که پوشه های انتخابی در تنظیمات ماژول را نمایش می دهد و با انتخاب آنها می توان فایل ها را از کارتابل خارج کرد.

   

ماژول مشتری

 • نمایش اسناد در ستون سمت راست مشتری
 • اضافه شدن امکان جستجوی سریع در شناسه، نام کامل، رابط، ایمیل، موبایل، فکس

  با کلیک روی ایکن جستجو یا اینتر یا کلیک روی صفحه جستجو انجام می شود.

 • اضافه کردن فیلد ایجاد کننده به فیلتر

  این قابلیت برای ایجاد امکان فیلتر مشتریان پابلیک گذاشته شد.