در تاریخ 94.5.10 قابلیت های جدید برای نسخه 1.11 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول پرسنلی
  • اضافه شدن کنترل رنگ برای پرونده پرسنلی مشابه با پرونده های متقاضیان
  • تغییر ویوی پرونده و نمایش هدر شامل اطلاعات عمومی پرسنل در تمامی تب های پرونده
  • تغییر ویجت در ماژول خانه

ماژول مشتری

  • تب مقایسه فیلترها: ایجاد امکان مقایسه فیلترها در تب گزارش گیری

ماژول سازمان

  • یکپارچه شدن با تمامی ماژول های مالی اعم از حسابداری ـ صرافی ـ انبار ـ اموال ـ فروش

ماژول انبار

  • مرتب سازی لیست رسید، حواله و انبار به انبار بر اساس شماره برگه، تاریخ ایجاد و تاریخ عملیات به صورت صعودی و نزولی
  • جستجوی کالا و انبار در همه گزارش ها، رسید، حواله، انتقال و افزودن کالا در کنترل acl_url  های اسنفاده شده