در تاریخ 94.4.24 قابلیت های جدید برای نسخه 1.11 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات به شرح ذیل است:
 
ماژول پرسنلی
  • نمایش افراد یا گروه هایی که به توضیحات محرمانه پرستلی دسترسی دارند
  • ایجاد نوتیفای برای تمامی کسانی که قابلیت تأیید مرخصی دارند، پس از تأیید مرخصی توسط یکی از افراد مجاز

ماژول اسناد

  • ایجاد قابلیت شماره گذاری خودکار برگه ـ ایجاد نوع پوشه کارتابل با خصوصیات خواندن اجباری ـ حذف فایل ممنوع ـ نوع فابل انواع فرمت برای متن و تصویر
  • در هدر ایندکس همه صفحات (همه،در دست اقدام ،مطلع شده،فیلتر،متادیتا) لینک “اسناد من” وجود دارد که هر کاربر با کلیک بر ان به پابلیک خود در اسناد من می رود.

ماژول اقدام

  • نمایش ساعت ایجاد اقدام و مهلت انجام آن در هدر

ماژول مشتری

  • ایجاد ویجت برای مقایسه گزارش ها ـ تنظیماتی برای این کار درنظرگرفته شده است و باید در تنظیمات تب گزارش گیری، نوع نمودار و شرط آن مشخص شود.

ماژول انبار

  • انتقال موجودی از دوره قبل
  • بازسازی اسناد : پس از تغییر بهای رسید، در صورتی که انتقالی به ازای کالا وجود داشته باشد، مغایرت بها قابل مشاهده است.

ماژول سازمان

  • اضافه شدن لوگو و پارامترهای تعریف شده در تشکیلات حسابداری به تفکیک سازمان