در تاریخ سه شنبه 94.4.9 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.1 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول تقویم
 • جداسازی تاریخچه از توضیحات برای رویدادها

ماژول مشتری

 • ایجاد فیلتر ثابت مشتریان امروز ـ بدین معنی که مشتریان ایجاد شده در روز جاری را فیلتر می کند.
 • ضافه شدن رابط مشتریان بدون نیاز به انتخاب رابط از مشتریان دیگر
 • امکان برگرداندن مشتریان حذف شده
ماژول اسناد
 • امکان تعیین عمق برای پوشه ـ مثلاً اگر عمق 3 باشد تا سه سطح امکان ایجاد پوشه وجود دارد ـ اگر 0 باشد یعنی محدودیتی برای ایجاد عمق نیست.
ماژول حسابداری
 • ایجاد سند اختتامیه
ماژول پست الکترونیک
 • ایجاد امکان لغو چک میل باکس ـ اگر میل باکس در حال گرفتن ایمیل های دریافتی از میل سرور اصلی باشد، با این قابلیت می توان این پروسه را خاتمه داد.
ماژول انبار
 • اصلاح حساب مشتری رسید و حواله انبار : در نطر گرفتن حسابهای جداگانه در تنظیمات حسابداری برای رسید و حواله
 • افزودن فیلتر برای گزارش های سرمایه انبار و گردش کالا در انبار و گزارش رسید موقت و گزارش مشتری
ماژول اخبار
 • گرفتن IP علاوه بر آدرس دامنه در تب تنظیمات
ماژول پرسنلی
 • نمایش داشبورد در ستون سمت راست
 • ایجاد نوتیفای پس از گذاشتن درخواست مرخصی /مأموریت برای دسترسی تأیید زمان های کاری
 • ایجاد نوتیفای پس از تأیید یا رد درخواست مرخصی / مأموریت برای ایجاد کننده درخواست
 • تغییر پرمیشن اضافه کردن درخواست مرخصی / مأموریت: در وضعیت پیش فرض می تواند ادیت کند ولی با تغییر آن ادیت امکانپذیر نیست.
 • تغییر پرمیشن تأیید مرخصی / مأموریت: امکان ادیت نیز اضافه شده است.