در تاریخ ۹۴.۱۱.۱۳ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
 
 •  امکان گزارش گیری از زمان های کاری پرسنل
 • امکان گزارش گیری از زمان های کاری هرکارمند به صورت مجموع و مجزا در بازه های تاریخی مختلف با امکان گرفتن خروجی اکسل از گزارشات
 
 • افزودن پارامتر حقوقی نوع غیر موثر
 • اضافه شدن پارامتر حقوقی غیر موثر در تنظمیمات حقوق دستمزد و احکام جهت محاسبه عیدی و سنوات
 
 • اصلاح پرینت احکام
 • اضافه شدن لیست اضافات در آخرین فیش حقوقی و حذف شدن لیست پارامترهای ثابت ، ورودی و غیر موثر
 
 • قرار دادن لاگ بر روی تغییر زمان های کاری
 • با ورود و خروج ، لاگ ثبت می شود
 
 • ایجاد لاگ روی احکام
 • با تغییر حکم ، لاگ ثبت شده و برای کسانی که دسترسی add , edit , delete و view  دارند ، notify می رود
 
 • رفع مشکل روی چند دستگاه ساعت زنی
 • در صورتی که کاربر بر روی چند دستگاه تعریف شده باشد ، در هرکدام از دستگاه ها که ساعت بزنند ، تایم ورود و خروجشان صفر نمی شود
 
 
 
ماژول پست الکترونیکی
 
 •  امکان ست کردن فیلتر مشتری
 • پس از انتخاب نوع فیلتر “مشتری”، می توان مشتری یا مشتریانی انتخاب نمود و ایمیل های دریافتی مربوط را فیلتر کرد
 
 
 
ماژول حسابداری
 
 •  اضافه کردن فایل به کامنت ها و بدنه اسناد حسابداری
 • امکان ضمیمه کردن فایل در قسمت کامنت ها
 • امکان ضمیمه کردن فایل در بدنه سند در قسمت “بیشتر”
 
 • اتصال اطلاعات و تغییرات CRM به اشخاص در حسابداری
 • اتصال اطلاعات و تغییرات HR به اشخاص در حسابداری
 • با تغییر نام شخص در پرونده و پرسنلی ، به صورت خودکار نام ویرایش شده در قسمت اشخاص حسابداری نیز اصلاح می شود
 
 • اضافه کردن گزارش تسعیر نوع دوم در اسناد حسابداری
 
 
 
ماژول نظرسنجی
 
 •  ایجاد لینک روی پرسشنامه 
 • قابلیت اتصال از تمام صفحات به پرسشنامه لینک شده موردنظر
 
 • ایجاد لاگ روی پرسشنامه
 • ثبت کامنت های سیستمی در هر پرسشنامه
 
 • امکان پرینت نتایج نظرسنجی 
 
 
 
ماژول مشتری
 
 •  تغییر و ویرایش نوع مشتری (حقیقی به حقوقی و بالعکس)
 • به ازای تغییر نوع مشتری ، اطلاعات فیلدهای غیر مشترک حذف می شود
 
 • امکان برگشت از تأیید دامنه، موبایل، ایمیل و فاکتور فروش
 • با ازای هر تایید و یا عدم تایید ، لاگ ثبت می شود
 
 • اشکال CRM در فیلتر حذف شده ها
 • حل مشکل حذف نشدن مشتری از لیست حذف شده ها
 
 
 
ماژول صرافی
 
 •  امکان اضافه کردن فایل به تمام برگه ها و تب چک لیست صرافی
 
 
ماژول پروژه
 
 •  تغییر در نحوه ذخیره سازی پروژه
 • ذخیره خودکار برداشته شده است،برای ذخیره شدن تغییرات لازم است دکمه ذخیره را بزنید