• علاقمندان به همکاری با شرکت سافت سیستم در سمت های کارشناسی می توانند با مراجعه به بخش استخدام، اقدام به پر کردن فرم های مربوطه در سمت های مورد نیاز نمایند.
  • تمایل متقاضیان جهت استفاده از دموی آن لاین تیم یار برای تجربه کردن امکانات آن در هفته های اخیر به صورت چشم گیری افزایش یافته.
  • جناب آقای میعاد اختیاردار برای سمت مدیر پشتیبانی تیم یار انتخاب شد، ایشان با دوره ارزیابی از روز گذشته کار خود را آغاز کرد.
  • آغاز توسعه دادن استراتژی یکپارچه ارتباطات (ICM: integrated communication strategy) برای بخش بازاریابی تیم یار
  • ساختار واحدهای بازاریابی و فروش تیم یار، نحوه محاسبات حقوق، سیاست ها کلان، دستورعمل و روشهای اجرای و طراحی فرایندهای بازاریابی و فروش در حال انجام است.
  • کاتالوگ و ابزار و مستندات بازاریاب و فروش تیم یار در دستور کار قرار گرفت.
  • ساختار CRM برای اعمال نیازمندیهای واحد بازاریابی و فروش در حال  بررسی است.

 

 

  •  نسخه 1.10 هسته تیم یار ارائه گردید
     از تغییرات مهم این نسخه می توان به امکان غیر فعال سازی public access به ازای ماژول ها، اضافه کردن قابلیت استفاده از Proxy، نمایش رویداد های مهم برای مدیر سیستم و رفع اشکالات گزارش شده را نام برد.

اخبار نسخه های جدید تیم یار را از اینجا بخوانید