• علاقمندان به همکاری با شرکت سافت سیستم در سمت های کارشناس بازاریابی، کارشناس فروش، برنامه نویسی ++C و برنامه نویسی ارشد وب می توانند با مراجعه به بخش استخدام، اقدام به پر کردن فرم های مربوطه  نمایند.

  • فرآیند استقرار “تیم یار بازرگانی” در شرکت تیوا آغاز شد.
  • سرکار خانم بهاره بیات برای سمت کارشناس فنی تیم یار انتخاب شدند، ایشان روز گذشته دوره ارزیابی را آغاز نمودند.
  • تیم توسعه کاربردی برای موفقیت های خود در روند ارتقای ماژول ها، جشنی با حضور کلیه پرسنل برگزار نمود.
  • نسخه 1.10 “تیم یار بازرگانی” و “تیم یار صرافی” در 94.04.03 ارائه گردید.