ماژول صرافی


اضافه شدن امکان ثبت سفارش خرید یا فروش ارز در پورتال:

این هفته در پورتال مشتری این امکان فراهم شده است که مشتری بتواند برای خودش سفارش خرید یا فروش ارز را در بخش صرافی ثبت نماید. بدین صورت که مشتری می تواند برای ارزهایی که برایش در تنظیمات نرخ ارز و کارمزد تعیین شده و با نرخ و کارمزد مشخص شده، ثبت سفارش نماید. همچنین مشتری تنها می تواند سفارشات تأیید و امضا نشده خود را ویرایش نماید.
 

 

اضافه شدن امکان ویرایش نرخ مبنای هر ارز:

این هفته در مازول صرافی در بخش تنظیمات نرخ ارز، امکان ویرایش نرخ پایه برای هر ارز فراهم شده است به طوری که کاربر صرافی می تواند بدون مراجعه به ماژول حسابداری اقدام به ویرایش و تغییر نرخ مبنای هر ارز نماید. لازم به ذکر است کاربر تنها در صورت داشتن دسترسی به ویرایش نرخ ارز در ماژول حسابداری می تواند اقدام به تغییر نرخ مبنا از طریق تنظیمات نرخ ارز در صرافی نماید.
 

 

امکان اعمال دسترسی ویرایش نرخ ارز و کارمزد در سفارش صرافی:

این هفته در ماژول صرافی قابلیت اعمال دسترسی به کاربر صرافی به منظور  ویرایش نرخ ارز و کارمزد در سفارشات فراهم شده است به طوری که کاربری که دسترسی ویرایش داشته باشد می تواند بدون در نظر گرفتن تنظیمات اعمال شده برای نرخ ارز و کارمزد، اقدام به ویرایش آنها نماید. برای این منظور در بخش دسترسی های صرافی در ماژول حسابداری، گزینه “ویرایش نرخ ارز و کارمزد” اضافه شده است.
لازم به ذکر است که این قابلیت برای مشتری پورتال وجود ندارد و مشتری نمی تواند نرخ ارز و کارمزد را در سفارش خود تغییر دهد.

 

 

امکان استفاده از کارتهای بانکی مشتری در سفارشات:

این هفته قابلیتی در ماژول صرافی ایجاد شده است که هنگام ایجاد سفارش(در صرافی یا پورتال)، در فیلدهای حساب یا کارتهای گیرنده و فرستنده، لیست کارتهای بانکی مشتری که در ماژول مشتری ثبت شده است، نمایش داده شود.

 

اضافه شدن درج لاگ سیستمی پس از ویرایش سفارش:

در ماژول صرافی این هفته قابلیتی اضافه شده است که پس از ویرایش فیلدهای نرخ، کارمزد، مقدار حواله،ارز، مبلغ تسویه، شماره رسید بخش ارز و شماره رسید بخش تسویه در سفارشات خرید یا فروش، به صورت سیستمی در تاریخچه لاگ ثبت می شود.
 

 

جداسازی پایگاه داده ماژول صرافی از ماژول حسابداری:

تا کنون جداول مربوط به ماژول صرافی همگی در پایگاه داده ماژول حسابداری قرار داشت که طی هفته گذشته تمامی جداول صرافی از پایگاه داده حسابداری جدا و در یک پایگاه داده مجزا قرار گرفت.


 

ماژول مشتری

 

:

این هفته در ماژول مشتری امکان تغییر، افزودن یا حذف طبقه بندی از طریق ویرایش گروهی مشتریان ایجاد شده است بدین ترتیب با انتخاب، افزودن یا حذف، طبقه بندی های مشخص شده به مشتریان اضافه یا حذف می شوند. همچنین امکان انتخاب یک طبقه بندی به صورت پیش فرض فراهم شده است که در صورت انتخاب آن با اضافه شدن مشتری در پورتال اگر طبقه بندی انتخاب نشود در طبقه بندی پیش فرض قرار می گیرد.
 

 

ایجاد قابلیت برون ریزی(Export) شماره تلفن مشتریان:

این هفته در ماژول مشتری امکان برون ریزی تلفن منزل به صورت فایل CSV فراهم شده است.
 

 

ماژول فروش

 

ایجاد :

این هفته در ماژول فروش امکان ثبت فاکتور با حواله تعدادی فراهم شده است که در این امکان، قابلیت های زیر وجود دارد:

  • در صورت وجود رسید بدون ثبت ریالی برای کالاهای موجود در فاکتور فروش امکان ثبت فاکتور تعدادی وجود دارد.
  • با قرار دادن یک لینک در فاکتورهای تعدادی می توان آنها ریالی کرد.
  • قبل از ریالی کردن فاکتورهای تعدادی تمام رکوردهای حسابداری به جز رکوردهای مرتبط با قیمت تمام شده کالا ثبت می شوند.
  • در صورت ویرایش یک فاکتور تعدادی و اضافه کردن یک سطر با کالایی که همه رسیدهای آن ثبت ریالی شده اند،رکوردهای حسابداری ویرایش شده و رکوردهای مربوط به قیمت تمام شده آن کالا اضافه می شود.
  • در مورد کالاهای تخفیفی ،اولویت با نوع فاکتور است و در صورت وجود رسید تعدادی برای کالای تخفیفی نباید کل فاکتور تعدادی شود.
  • در صورتیکه یک حواله تعدادی به فاکتور فروش عطف کنیم ،در صورتیکه کالاهای موجود در حواله دارای رسید بدون ثبت ریالی باشد،فاکتور به صورت تعدادی ذخیره خواهد شد.
  • در تمام موارد ذکر شده برای ثبت تعدادی فاکتور از کاربر تایید گرفته می شود.