ماژول صرافی


ایجاد تنظیمات نرخ ارز:

این هفته در ماژول صرافی برای بخش تنظیمات سفارشات، زبانه‌ی جدیدی برای تنظیمات مربوط به نرخ ارز، ایجاد شده است. بدین صورت که با انتخاب هر ارز می‌توان مشتری یا مشتریانی به صورت فردی یا گروهی برای هر ارز تعیین نمود. همچنین می‌توان کف مقادیر ارز یا سقف آنها(حداقل یا حداکثر تعداد ارز) را به ازای هر ارز و مشتریان مربوطه‌ی آن به همراه نرخ ارز، مشخص نمود. لازم به توضیح است که نرخ ارز می‌تواند شامل مقادیر مثبت و منفی باشد.

ایجاد تنظیمات کارمزد:

این هفته در ماژول صرافی برای بخش تنظیمات سفارشات، زبانه‌ی جدیدی برای تنظیمات مربوط به کارمزد، ایجاد شده است. بدین صورت که با انتخاب هر ارز می‌توان مشتری یا مشتریانی به صورت فردی یا گروهی برای هر ارز تعیین نمود. همچنین می‌توان کف مقادیر کارمزد یا سقف آنها(حداقل یا حداکثر مقدار کارمزد) را به ازای هر ارز و مشتریان مربوطه‌ی آن به همراه نوع مقدار کارمزد(تعداد ارز، مبلغ و درصد)، مشخص نمود.

ماژول پرسنلی

امکان ایجاد درخواست تغییر شیفت در قسمت داشبورد:

این هفته در بخش “داشبورد” ماژول پرسنلی، این امکان فراهم آورده شده است که کاربر بتواند درخواست تغییر شیفت را برای پرسنلی که روی پرونده‌ی آن‌ها دسترسی “درخواست تغییر شیفت” دارد ایجاد کند. همچنین کاربر می‌تواند در‌صورت داشتن دسترسی “تایید درخواست تغییر شیفت” روی پرونده پرسنل، لیست درخواست‌ها را مشاهده کرده و آن‌ها را تایید و یا رد کند.

 

 

ماژول فروش


ایجاد قابلیت جستجوی کالا در لیست قیمت محصولات:

این هفته در ماژول فروش قابلیت جستجوی کالا در لیست قیمت محصولات ایجاد شده است. به دلیل زیاد بودن تنظیمات در لیست قیمت برای مشتریان، تغییر فی برای یک کالا از لیست مشکل بود که با اضافه شدن این قابلیت با جستجوی کالا در لیست قیمت می‌توان قیمت را تغییر داد. همچنین در صورتی که بیش از یک مورد تنظیمات قیمت برای یک کالا وجود داشته باشد، می‌توان همگی را یکجا تغییر داد.

برخی از اقداماتی که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از:

  • شروع پیاده‌سازی ماژول نگهداری- تعمیرات
  • ایجاد انبار پیش فرض رسید انبار در ماژول انبار
  • نمایش لیست حواله های پورتال مشتری در ماژول صرافی
  • اعمال تنظیمات نرخ ارز و کارمزد روی سفارشات در ماژول صرافی