ماژول حسابداری

اضافه شدن حساب شناور به حساب های بانکی:

این هفته در ماژول حسابداری امکان انتخاب شناور هنگام ایجاد حسابهای بانکی در خزانه داری ایجاد گردید. بدین صورت که اگر حساب بانک، شناور اجباری باشد و شناورهایی به آن متصل باشند، می توان به ازای هر شناور برای آن حساب، یک حساب بانکی ایجاد نمود. همچنین برای هریک از آنها قابلیت تعریف دسته چک و کارتخوان وجود دارد.
بر اساس این تغییرات کلیه بخشهای نقد پرداختنی، نقد دریافتنی، چکهای پرداختنی، اختتامیه و افتتاحیه خزانه داری، مغایرت گیری، کپی اطلاعات سازمانها و خروجی برخی از گزارشات نظیر “دفتر عملیات نقدی” دستخوش تغییراتی قرار گرفت.

 

ماژول مشتری


امکان اضافه کردن مشتری جدید در پورتال:

این هفته امکان اضافه کردن مشتری جدید در پورتال در ماژول مشتری فراهم گردید. با اضافه شدن این قابلیت، مشتری موجود در ماژول مشتری می تواند با شماره موبایل یا پست الکترونیک خود به عنوان کلمه عبور و پسوردی که در ماژول پورتال برای او تعریف می شود وارد پورتال شود. همچنین امکان تعریف مشتری در پورتال برای هریک از مشتریان بوجود آمده است.


شکل 1: هدایت به صفحه ورود به پورتال مشتری

 


شکل 2: ورود به پورتال مشتری

 


شکل 3: ایجاد مشتری جدید

 

ماژول خرید


ایجاد فاکتور خرید بر مبنای رسید:

این هفته در ماژول خرید امکان ایجاد فاکتور خرید بر مبنای سند فراهم شده است. بدین صورت که در فاکتور خرید هنگام ایجاد فاکتور جدید، در لیست سند مبنا فقط رسید های تعدادی انبار نمایش داده می شود که می توان بر مبنای آن فاکتور خرید صادر کرد.

 

ماژول فروش

ایجاد فاکتور فروش بر مبنای حواله:

این هفته در ماژول فروش امکان ایجاد فاکتور فروش بر مبنای حواله فراهم شده است. با ایجاد این قابلیت امکان ثبت فاکتور فروش به ازای حواله انبار بوجود آمده است. در فاکتور فروش هنگام ایجاد فاکتور جدید، در لیست سند مبنا فقط حواله های تعدادی انبار نمایش داده می شود  که می توان برمبنای آنها فاکتور فروش ثبت کرد.

 

ماژول صرافی


ایجاد تغییرات در سفارشات:

این هفته در ماژول صرافی تغییرات و قابلیت هایی برای بخش سفارشات ایجاد شده است. قابلیت هایی نظیر امکان تعیین کاربران تأیید کننده برای بخشهای “ارز مورد معامله” و “تسویه” و اجباری بودن هریک از آنها، عدم امکان امضای سفارش بدون انجام تأییدهای اجباری، اضافه شدن ستون نام حساب برای هریک از روش های پرداخت، نمایش حسابهای مشتریان و رابط مشتریان از ماژول مشتری(CRM)، و امکان ثبت حساب شخص به صورت خودکار برای مشتریانی که در ماژول حسابداری حساب ندارند و همچنین ایجاد تغییراتی در فیلدهای بخش سفارش و نحوه محاسبات آنها و مهم تر از همه ثبت خودکار فاکتور خرید یا فروش به ازای هر سفارش پس از کامل کردن آن، انجام و اضافه گردید.

 

ماژول پرسنلی

اضافه شدن قابلیت تغییر شیفت پرسنل:

 

در قسمت زمان‌های کاری، بخشی با عنوان “ویرایش شیفت” فراهم آورده شده است. کاربر می‌تواند با ایجاد یک درخواست تغییر شیفت، زمان کاری یک روز را با روز دیگری از یک تقویم کاری دیگر جایگزین کنید. قابل ذکر است که سایر تقویم‌هایی که در جایگزینی شیفت کاری به‌کار گرفته می‌شوند در حکم و در فیلد “سایر تقویم‌ها” انتخاب می‌شوند.

باید اشاره کرد جهت اضافه کردن و تایید درخواست تغییر شیفت، دو دسترسی “درخواست تغییر شیفت” و «تایید درخواست تغییر شیفت» در بخش دسترسی‌ها باید به کاربران اعطا شود. همچنین این امکان وجود دارد که بتوان تعیین کرد که شیوه‌ی تایید درخواست شیفت به‌‌صورت تایید همه و یا تایید حداقل یکی از تاییدکنندگان باشد؛ بدین منظور در زبانه‌ی “دسترسی‌ها” در یک پرونده، فیلد “ویرایش شیفت: همه” در نظر گرفته شده است.

برخی از اقداماتی که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از:

  • ایجاد تنظیمات برای تعیین کارمزد و نرخ ارزها در سفارشات در ماژول صرافی
  • ایجاد فرم جدید حواله خرید و فروش جهت دسترسی از طریق پورتال مشتری ادر ماژول صرافی
  • نمایش لیست حواله حواله های پورتال مشتری در ماژول صرافی