ماژول پرسنلی
 

امکان ایجاد سطوح سرپرستی در چارت سازمانی به‌صورت نامحدود:

در این هفته برای ماژول پرسنلی این قابلیت فراهم آورده شده است که بتوان در چارت سازمانی به تعداد دلخواه سطوح سرپرستی تعریف کرد و پرسنل به‌ صورت سلسله مراتبی در چارت نمایش داده شوند.

 

 ماژول  اقدام
 

امکان ایجاد اقدام دوره‌ای با استفاده از BPMN بین رده‌ای:

این هفته در ماژول اقدام قابلیتی ایجاد شده است که کاربر بتواند اقدام دوره‌ای تعریف و از “BPMN‌ بین رده‌ای” استفاده نماید. با استفاده از این قابلیت می‌توان در بازه‌های زمانی متفاوت شامل روز، هفته، ماه و سال اقدامهایی از نوع BPMN ؛ بین رده‌های یک بخش به صورت خودکار ایجاد کرد.

 

 ماژول فروش
 

نمایش حساب اعتبارات مشتری:

این هفته در ماژول فروش امکانی برای نمایش حساب اعتبارات مشتری فراهم آورده شده است. با ایجاد این قابلیت در صورتی که حساب مشتریان بودجه‌پذیر تعریف شود؛ به ازای اشخاص و شناورهایی که بودجه‌پذیر هستند می‌توان برای آنها در ماژول بودجه، اعتبار تعریف کرد که این اعتبار هنگام انتخاب مشتری در عملیات فروش(سفارش فروش، پیش فاکتور و فاکتور فروش) تحت عنوان اطلاعات مشتری نمایش داده می‌شود. این اطلاعات شامل لینک دفتر حساب، مانده حساب و مانده‌ اعتبار می باشد.
 

 

نمایش شماره سند مبنا در پیش‌فاکتور و فاکتور فروش:

با ایجاد این قابلیت در فاکتورهای که عطف به پیش فاکتور یا پیش فاکتورهایی که عطف به سفارش فروش هستند، شماره‌ی آن سفارش فروش یا پیش‌فاکتور با عنوان “سند مبنا” مشخص شده است و به فاکتور(سند مبنا) مربوطه لینک است و می‌توان جزئیات سند را با کلیک کردن روی شماره‌ی آن مشاهده نمود.
 

 

 ماژول اموال

انتقال ماژول اموال به GUI2:

این هفته برای این ماژول روی پروژه‌ی انتقال آن به واسط کاربری-گرافیکی GUI2 تمرکز شده است و انتقال بخشهای عملیاتی آن به طور کامل انجام گردید. لازم به توضیح است تنها برخی از امکانات آن آماده‌ی انتقال به GUI2 نبوده است که عبارتند از:

  • گزارش
  • امکان فیلتر کردن در صفحات INDEX
  • صفحات درون ریزی در اطلاعات پایه
  • امکان مرتب کردن در جداول

 

برخی از اقداماتی که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از:

  • ایجاد فرم‌ساز در جریان‌کار در ماژول اقدام
  • ثبت فاکتور خرید به ازای رسید تعدادی در ماژول خرید
  • ثبت فاکتور فروش به ازای حواله‌ی تعدادی در ماژول فروش
  • ایجاد امکان انتخاب چند تقویم در حکم در ماژول پرسنلی
  • نمایش لیست حواله های پورتال مشتری در ماژول صرافی
  • ایجاد فرم جدید حواله خرید و فروش جهت دسترسی در پورتال مشتری- صرافی در ماژول صرافی