ماژول اقدام


ایجاد اقدام بین رده‌ای و ببن رده‌ای عمومی(Public):

در این هفته برای ماژول اقدام این امکان فراهم شده است که کاربر بتواند یک اقدام(و یا مجموعه‌ای از اقدام ها) را با استفاده از “BPMN بین رده‌ای” ایجاد کند.

بعد از ایجاد اولین اقدام، با تکمیل یا تأیید مرحله‌ی پایان اقدام جاری، اقدام و یا اقدام‌های جدید مطابق مراحل تعریف شده و بسته دروازه‌ی مورد استفاده در BPMN بین رده‌ای، افزوده شده و به یکدیگر متصل(Link) می‌شوند، همچنین به مطلعین نیز اعلان(Notification) ارسال می گردد. در ضمن در مرحله‌ی پایان اقدام جاری، کاربر می تواند عنوان اقدامی(یا اقدام‌هایی) که به واسطه‌ی آن ایجاد خواهد شد را تعیین نماید.

ذکر این نکته ضروریست که در صورت بازگشت به مراحل قبلی در BPMN بین رده‌ای، اقدام‌هایی که قبلاً ایجاد شده‌اند، دیگر ایجاد نشده و تنها نمایش داده می شوند.

در ارتباط با حذف اقدام از نوع BPMN بین رده‌ای، باید توجه داشت که در صورت وجود اقدام‌های وابسته یا زیر‌مجموعه(Child)، امکان حذف اقدام مورد نظر وجود نداشته و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود؛ لذا جهت حذف می بایس ابتدا اقدام‌های وابسته حذف شوند. قابل ذکر است که هنگام ویرایش اقدام از نوع BPMN بین رده‌ای، مقادیر فیلدهای “بخش”، “رده” و “جریان کار” غیر قابل تغییر هستند.

قابلیت مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، امکان تعریف اقدام بین رده‌ای از نوع عمومی(Public) است. بدین صورت که در تنظیمات عمومی یک رده می‌توان توکن‌های مربوط به “جریان‌های کاری”، “BPMN” و “BPMN بین رده‌ای” مورد نظر را در فیلد “توکن جریان کار” اضافه کرد. با مقداردهی صحیح دیگر فیلدها شامل “شناسه‌ی پروفایل”، “URL سرور” و “کلید پروفایل” می‌توان از جریان‌های کاری مورد نظر در ایجاد اقدام عمومی بهره برد.

در پایان باید به قابلیت دیگری در ارتباط با اقدام‌هایی که از نوع بین رده‌ای هستند، پرداخت. این قابلیت امکان نمای جریان کار در بخش “جزئیات/ جریان کار” است. برای اقدام‌های BPMN بین رده‌ای این امکان فراهم شده است که در بخش جزئیات، با کلیک روی نام BPMN مورد نظر، گردش کار اقدام نمایش داده شود.


شکل۱: صفحه اضافه کردن بی پی ام ان بین رده‌ای


شکل۲: نمایش جریان کار یکی از مراحل یک بی پی ام ان بین رده‌ای


شکل۳: نمایش یک بی پی ام ان بین رده‌ای که هر مرحله خود یک اقدام از یکی از رده‌های زیر مجموعه بخش مورد نظر است

درج رویدادهای مربوط به اقدام در فایل Log:

این امکان در ماژول اقدام فراهم شده است که  کلیه‌ی رویدادهای مربوط به یک اقدام در فایل Log موجود در مسیر نصب تیم‌یار(TeamyarLogs) ثبت شود. از جمله رویدادهایی که در فایل Log ثبت می شوند می‌توان به اضافه شدن و ویرایش اقدام، حذف و موکول کردن، تغییر وضعیت مراحل، بستن و بازگرداندن اقدام اشاره نمود.

 ماژول پرسنلی


امکان اضافه کردن مرخصی از نوع “قانونی”:

این هفته در ماژول پرسنلی در بخش احکام، فیلدی با عنوان “مرخصی قانونی” فراهم شده است که به واسطه‌ی این قابلیت می‌توان برای کارمند مورد نظر بر حسب روز و ساعت، سقف مرخصی از نوع قانونی(ازدواج، فوت و …) تعیین نمود.

جهت استفاده از این امکان، هنگام اضافه کردن مرخصی در فیلد “نوع مرخصی”، کاربر باید گزینه ی “قانونی” را انتخاب کند. قابل ذکر است که نحوه‌ی تأیید یا رد این نوع درخواست، همانند دیگر انواع درخواست مرخصی می باشد.

 ماژول فروش


امکان تغییر عدد ارزش افزوده:

این هفته در ماژول فروش قابلیت امکان تغییر مالیات و عوارض در در فاکتور فروش ایجاد شده است. این در حالیست که قبل از این فقط ارزش افزوده‌هایی قابل ویرایش بودند که در تنظیمات پیش فرض آنها، ارزش افزوده انتخاب شده بود.


شکل ۱: انتخاب مالیات و عوارض در تنظیمات پیش فرض


شکل ۲: تغییر در مقدار ارزش افزوده در فاکتور فروش

 ماژول مشتری


امکان ثبت اطلاعات حساب و کارت اعتباری به تعداد نامحدود:

با اضافه شدن این قایلیت در ماژول مشتری  امکان ثبت  اطلاعات حسابها و کارتهای اعتباری  برای هر مشتری حقیقی یا حقوقی به هر تعداد که لازم باشد به وجود آمده است.

 ماژول صرافی


ایجاد اصلاحات در ثبت سفارشات صرافی:

این هفته در ماژول صرافی تغییرات و اصلاحاتی در فرم ثبت سفارش خرید و فروش ارز و نحوه محاسبه مبالغ پرداختی و دریافتی بر اساس فرمول‌های استاندارد هریک ایجاد گردید. همچنین قابلیت تأیید مراحل دریافت و پرداخت توسط صرافی نیز به آن اضافه گردید.

 ماژول انبار


تغییر در ساختار و نحوه‌ی ذخیره‌سازی عملیات:

این هفته در ماژول انبار همراه با تغییر ساختار جداول عملیات انبار، شمای ظاهری عملیات نیز تغییر یافته است. پیش تر در هر سند انبار، کاربر تنها می‌توانست یک انبار را انتخاب نماید اما از این پس در هر سند انبار(رسید، حواله و انتقال) می توان چندین انبار را انتخاب نمود. در راستای تغییرات انجام شده گزارشات انبار نیز تغییر یافته‌اند، لازم به ذکر است که این تغییرات بیشتر backend هستند و ظاهر گزارشات تغییری نکرده است.
ماژول‌هایی مانند خرید، فروش و اموال که در ارتباط با ماژول انبار هستند نیز دست خوش تغییراتی قرار گرفته‌اند، بدین صورت که قبلاً یک فاکتور انبار (که شامل انبارهای متفاوتی بود) به ازای هر انبار یک سند در ماژول انبار ذخیره می‌شد اما از این پس به ازای یک فاکتور یک سند در ماژول انبار ثبت می‌شود.
سایر قسمت های انبار مانند ابزار، سفارش تولید نیز تغییراتی سمت کد داشته‌اند.

برخی از اقداماتی که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از:

  • ثبت فاکتور فروش به ازای حواله‌ی تعدادی در ماژول فروش
  • ثبت فاکتور خرید به ازای رسید تعدادی در ماژول خرید
  • افزودن اقدام با کنترل لینک با استفاده از BPMN بین رده‌ای در ماژول اقدام
  • افزودن اقدام دوره‌ای با استفاده از BPMN بین رده‌ای در ماژول اقدام
  • اضافه کردن حساب شناور به بانک‌ها در ماژول حسابداری
  • نمایش لیست حواله‌های پورتال مشتری در ماژول صرافی