در تاریخ   95.07.28  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.37 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از : 
 
اضافه شدن تنظیمات دسترسی در ماژول بودجه


 

امکان افزودن ارزیابی در ماژول نظرسنجی
 
 

انجام تغییرات مربوط به تنظیمات کالای تکراری در عملیات ماژول انبار، خرید و فروش

تبدیل سفارش فروش به فاکتور فروش

 

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.37 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

اضافه کردن سمت به سازمان
اضافه کردن template برای ارزیابی
اضافه شدن مسئولین و مطلعین به ثبت وارده در اسناد
تبدیل سفارش فروش به پیش فاکتور فروش
ایجاد پیش دریافت برای سفارش فروش
اعمال تخفیف کالایی
حذف قطعی عملیات در انبار

و . . .