در تاریخ   95.3.12  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۲۸ تیم‌یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 

اعمال تنظیمات تبدیل واحد کالا

 

اضافه شدن “کارتخوان” و “فیش” به تسویه فاکتور های فروش

ایجاد گزارش ساز برای حسابداری

 

 

امکان ایجاد لیست مالیات

 

 

 

 

 

 
 

 برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه ۱.۲۸ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی مراجعه نمایید.

 

      برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

         اضافه کردن افتتاحیه و اختتامیه برای چک ها
 
         اضافه کردن قابلیت های جدید به گزارش ساز حسابداری
 
         ایجاد نحوه پرشدن مبنا (مقدار پایه) در تنظیمات حقوق دستمزد
 
         و …