در تاریخ   95.2.28    تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه ۱.۲۸ تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

  • اعمال تخفیف ریالی در ماژول فروش
  • امکان تعریف انواع هدایا به عنوان کالا در ماژول انبار
  • امکان ایجاد الگو برای آزمون(کوییز) در ماژول نظرسنجی

و…

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه ۱.۲۸ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

  • ایجاد گزارش ساز برای حسابداری
  • تغییر در پروسه تایید استخدام کارمندان
  • توسعه اعمال تخفیف بر اساس دوره و کالا

و…

در روز چهارشنبه مورخ ۹۵.۲.۲۹ نشست داخلی تیم برگزار شد و درباره مواردی از جمله بالابردن کیفیت تست نرم افزار و هماهنگی بیشتر اعضای تیم  صحبت گردید. لازم به ذکر است این جلسه به روش طوفان ذهنی برگزار شد.