در تاریخ   95.02.21 نسخه 1.27 “تیم‌یار دولتی”، “تیم‌یار صنعتی” و “تیم‌یار بازرگانی” ارائه گردید که برخی از تغییرات و قابلیت های جدید عبارتند از :

  • نمایش عمومی لیست کالاهای موجود در انبار برای نمایش در سایت
  • افزودن وام/مساعده در سیستم حقوق دستمزد
  • ایجاد لیست بیمه
  • اضافه شدن امضا به بودجه
  • امکان تایید حکم کارگزینی

و…


برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.27 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

  • اضافه شدن تنظیمات ایجاد سند حسابداری
  • تعیین مقدار مرخصی استعلاجی در حکم
  • ایجاد خروجی از لیست بیمه به فرمت های اکسل، txt و dbf
و…