در تاریخ   95.06.17  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.34 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 
 
اضافه شدن موارد زیر به ماکروهای موجود در الگوی قرارداد
 
 
نمایش مرخصی های گرفته شده به تفکیک تشویقی، استحقاقی، بدون حقوق و استعلاجی در فیش حقوقی کارمند
اضافه کردن سطر جمع و مانده در گزارش دفتر حساب
 
 
 
اضافه کردن صفحه بندی (PageNumerator) برای عامل فروش
اضافه کردن فیلد شماره تلفن محل کار به چاپ فاکتور فروش
گزارش تجمیع فاکتور مشتری :
قرار دادن امکان صفحه بندی (page numerator) برای قسمت ویو و ویرایش عملیات
نمایش مشخصات کامل مشتری در پرینت انبار
امکان شخصی سازی پرینت حواله انبار
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.34 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

پر شدن نام انبار در فاکتور فروش به صورت پیشفرض

اضافه کردن تب قرارداد به پرونده پرسنلی
اضافه کردن گروه استخدام و نوع حکم به فیلتر گزارش کیری
اضافه کردن مراکز و پروژه به تراز آزمایشی
گزارش صورت حساب مشتری به تفکیک فاکتور فروش، برگشت از فروش و تسویه فروش

و…