در تاریخ   95.06.02  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.33 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از : 


ارتباط مشتری و عامل فروش

 
 
 —————————————————
افزودن دو نوع تخفیفی و اهدایی به حواله انبار
 
 
 
  —————————————————

اضافه شدن جدول نام مشتری ها در popup نمایش داده شده

 

 

 —————————————————
قابلیت ایجاد مرخصی تشویقی
 

 
 
 —————————————————
بررسی مانده حسابها در اسناد اختتامیه (کنترل ماهیت حسابها)
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر ارائه نسخه 1.33 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

اعمال پورسانت به تسویه فاکتور
اعمال تسویه فاکتور خرید
امکان گروه بندی مشتریان
برطرف کردن کندی نمایش لیست مشتریان در فاکتورها

بهبود سرعت لیست حسابها و شناور
اضافه شدن سند بیمه مالیات

و…