در تاریخ   95.05.19  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.33 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 

 

امکان ایجاد لیست بیمه و مالیات برای معوقه


 —————————————————
 
 
امکان ایجاد پروژه در حسابداری و اتصال به ماژول پروژه
 
 
  —————————————————

 
اعمال قیمت ثابت و متغییر  و نحوه پرداخت در فاکتورها با تعریف در لیست قیمت
 
 

 —————————————————
 
 
نمایش زمان و تاریخ آخرین بازدید اقدام
 


 
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه 1.33 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.
  

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

 

ایجاد انواع ماهیت حساب

اضافه کردن پروژه به ثبت سند
اضافه کردن عیدی، سنوات، لیست بیمه و … به گزارش ساز
اعمال پورسانت به ازای مشتری، دوره و مبلغ خالص فاکتور

تسویه فاکتور خرید

 

و…