در تاریخ   95.05.05  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.32 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 

اضافه شدن امکان مغایرت گیری بانکی


 ————————————————————————————
 
 
امکان چاپ از تمامی قسمت های گزارش گیری پرسنلی

 
 
 
  ————————————————————————————
 
ایجاد تنظیمات برای لیست قیمت ها در ماژول فروش 
 


 
————————————————————————————
 
اعمال دسترسی دیدن انبار در ماژول انبار
 
 

————————————————————————————
 
امکان آرشیو کردن اقدامات در ماژول اقدام


 
 و…

برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه 1.32 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.
  

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
 

امکان ایجاد مغایرت گیری خودکار

امکان ثبت سند لیست معوقه

اعمال قیمت گذاری کالا در فاکتور فروش

اعمال تفکیک ریالی و تعدادی در عملیات انبار

تکمیل گزارات ماژول های انبار و  فروش
و ….