در تاریخ   95.04.30  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.32 تیم یار “دولتی” ، “صنعتی” و “بازرگانی” اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 

امکان پرینت از گزارشهای ایجاد شده توسط گزارش ساز حسابداری

 ————————————————————————————
 
 
اضافه شدن نقد و کارتخوان به کپی اطلاعات سازمان

  ————————————————————————————
 
 

ایجاد قابلیت POP UP  مشتری در زمان تماس گرفتن از طریق USB Caller ID


————————————————————————————
 
 
محدودیت شعب در انتخاب انبار و انتخاب دستگاه POS


 
 و…
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبرارائه نسخه 1.32 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانیمراجعه نمایید.
 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
 

امکان درج کالای تکراری در عملیات انبار (حواله و انتقال)

 

امکان جداسازی عملیات ریالی و تعدادی انبار

 

قیمت گذاری اتوماتیک کالا در فاکتور فروش

 

اضافه شدن پرینت گزارش های پرسنلی

و…